Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

Szczegółowych informacji nt. projektu Leonardo da Vinci 2013-2015 udziela:

dr Aleksandra Jeż-Pawlak