Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

HARMONOGRAM PRAKTYK

W ramach projektu Leonardo da Vinci po zakończeniu rekrutacji wszyscy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch przejdą szkolenie językowo-kulturowo-pedagogiczne. Szkolenia te będą niezależne dla każdej grupy wyjeżdżających uczestników, a zajęcia te realizowane będą przed każdą grupą wyjazdową poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. W kraju, którym realizowane będą staże również przeprowadzone będą zajęcia językowe i integracyjne.

Czas realizacji staży zagranicznych przez uczestników ustalony z partnerami:

I grupa - Włochy (10 osób) – czerwiec/lipiec 2014 r.,

II grupa - Hiszpania (8 osób) – czerwiec/lipiec 2014 r.,

III grupa – Wielka Brytania (8 osób) – październik 2014r.,

IV grupa – Hiszpania (8 osób) – luty/marzec 2015 r.,

V grupa – Wielka Brytania (8osób) – luty/marzec 2015 r.

Uwaga!

Terminy praktyk na prośbę partnerów mogą ulec niewielkim zmianom