Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

”Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno- hotelarskich oraz animacji czasu wolnego"

 

Barcelona (Hiszpania) 06.07.2014 – 10.08.2014

Rzym (Włochy) 16.07.2014 – 20.08.2014  

 

Po powrocie pierwszej i drugiej grupy uczestników z Hiszpanii i Włoch, (10 dziewcząt w Rzymie i 8 dziewcząt w Barcelonie) inicjujących, kończący się w maju 2015 roku, kolejny program „Leonardo da Vinci”, realizowany w Zespole Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej, koordynatorzy (Aleksandra Jeż-Pawlak, Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) otrzymali od każdego uczestnika, wręczoną przy wyjeździe na praktyki, ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii uczniów w zakresie korzyści, jakie odnieśli z odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić. Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Barcelonie i Rzymie przez nauczycieli wśród pracowników hoteli, gdzie nasze uczestniczki odbywały staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczestniczki w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. /W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej/.

 

Pierwsze pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmiało jak zwykle: „Czy żałuję czy nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie i dlaczego?

Swojej decyzji o udziale w projekcie nie żałuje żadna z uczestniczek. Klaudia Gazda (była na praktyce w Rzymie) napisała: „Nie żałuję, ponieważ otworzyło mi to wiele dróg, które w przyszłości na pewno zaowocują.” Paulina Kowalczyk (stażystka z Barcelony) sformułowała swoją odpowiedź na to pytanie w sposób niezwykle prosty: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału, ponieważ był to dotąd najlepszy czas spędzony w moim życiu”. Inni uczestnicy podkreślali korzyści, jakie uzyskali dzięki programowi: Daria Sobolewska (Barcelona) pisze: „Nie żałuję, ponieważ doświadczyłam i poznałam życie z tej pracowitej strony oraz polepszyłam swoje umiejętności kontaktu z innymi ludźmi”, zaś Anna Kanik (Barcelona): „Pobyt w Hiszpanii na praktykach był wspaniałą przygodą, poznałam wielu nowych ludzi, zobaczyłam jak funkcjonuje hotel, a do tego dokładnie zwiedziłam Barcelonę.” Karolina Hołysz ( była w Hiszpanii) napisała: „Nie żałuję wzięcia udziału w programie, ponieważ uważam, że jest to niesamowita przygoda”, natomiast Justyna Kopeć (Rzym): „Nie żałuje, ponieważ dzięki programowi mogłam zobaczyć jak wygląda praca i życie w innym kraju.”

 

Czytaj więcej: WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA PIERWSZEJ I DRUGIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW PROGRAMU „LEONARDO DA VINCI”

 

"Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu
usług turystyczno- hotelarskich oraz animacji czasu wolnego"

 

Barcelona (Hiszpania) 23.02.2015 – 30.03.2015

Grantham (Wielka Brytania) 16.02.2015 – 23.03.2015  

 

 

Po powrocie kolejnej grupy - czwartej i piątej  uczestników z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, ( 13 dziewcząt i  3 chłopców) uczestniczących w  kończącym się w maju 2015 roku  kolejnym programie  „Leonardo da Vinci”, koordynatorzy (Aleksandra Jeż-Pawlak, Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) otrzymali  od każdego uczestnika, wręczoną przy wyjeździe na praktyki, ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli  z odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić. Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Barcelonie i Grantham przez hiszpańskich i angielskich nauczycieli wśród pracowników hoteli, gdzie nasze uczestniczki odbywały staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i  zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczestników w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. /W załączeniu wypełnione przez uczniów formularze naszej ankiety ewaluacyjnej/. 

 

Czytaj więcej: WYNIKI  ANKIETY  EWALUACYJNEJ DLA CZWARTEJ I PIĄTEJ GRUPY BENEFICJENTÓW PROGRAMU „LEONARDO DA...

WYNIKI  ANKIETY  EWALUACYJNEJ  DLA TRZECIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW  KOLEJNEJ EDYCJI (LATA: 2013-2015) PROGRAMU „LEONARDO DA VINCI”

ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ

/8 uczestników: 6 dziewcząt i 2 chłopców/

"Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno – hotelarskich oraz animacji czasu wolnego”.

Grantham (Wielka Brytania)/od 28.10.2014 do 03.12.2014.

 

Trzecią grupę UCZESTNIKÓW  programu Leonardo "Kształtowanie  praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno – hotelarskich oraz animacji czasu wolnego” ( 6 dziewcząt i 2 chłopców), realizowanego  w roku szkolnym 2014- 2015 w w/w Zespole Szkół, koordynatorzy poprosili jeszcze przed wyjazdem na praktyki o przemyślenia w trakcie ich odbywania, po to by treściwie wypełnić  ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii beneficjentów w zakresie korzyści, jakie odnieśli  w rezultacie  odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić.

Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Grantham wśród pracowników hoteli, gdzie nasi uczestnicy odbywali staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i  zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczestników w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej.

Pierwsze pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmi: ”Czy żałuję czy nie żałuję decyzji o  udziale w projekcie i dlaczego ?” (należy w  tym miejscu dodać, że uczestnictwo wiązało się z 5 tygodniowa absencją w szkole – wszyscy uczestnicy musieli sami nadrobić/ przy pomocy nauczycieli danych specjalności/ zaległości szkolne).

Z wszystkich 8 wypowiedzi wynika, iż swojej decyzji nie  żałuje żaden z uczniów. Jedna z uczestniczek, Magdalena Foltyn, pisze: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie. To była niesamowita przygoda. Niecodziennie zdarza się taka okazja, aby móc wyjechać za granice całkiem za darmo, podszkolić język i dodatkowo zwiedzić nowe miejsca”  W podobnym duchu jest wypowiedź  Vanessy  Neet, która ujęła korzyści, wynikłe ze stażu w ten sposób:  „ Zdecydowanie nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie. Pobyt w Anglii poszerzył moje możliwości i polepszył umiejętności .”

Inna uczestniczka tej edycji, Ewelina Turska napisała: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie ”Leonardo da Vinci” , gdyż była to niesamowita przygoda. Zdobyłam wiele nowych umiejętności związanych z kierunkiem , na którym się kształcę oraz poznałam wspaniałych i życzliwych ludzi.”.   Z kolei Michał Wawak pisze po prostu: „ Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie, ponieważ dał mi on możliwość poznania kultury angielskiej i pozwolił mi rozwinąć się zawodowo.”

Czytaj więcej: WYNIKI  ANKIETY  EWALUACYJNEJ  Grupa 3