Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

REKRUTACJA UCZNIÓW (UCZESTNIKÓW) PROJEKTU

Rekrutacja uczestników do programu zostanie dokonana niezależnie do każdej z 5 grup wyjazdowych. Uczeń może wziąć udział w projekcie tylko jeden raz. Uczeń wyjeżdżający na praktykę zagraniczną musi mieć ukończone 18. lat. Na staże zagraniczne wysyłani będą uczniowie najlepsi wyłonieni na podstawie następujących, punktowanych kryteriów:

a) wyniki w nauce - średnia ocen za ostatni ukończony semestr:

3,00 do 3,49 – 1 punkt,

3,50 do 3,99 – 2 pkt,

4,00 do 4,49 – 3 pkt,

4,50 do 4,74 – 4 pkt,

4,75 do 4,99 – 5 pkt,

5,00 i powyżej – 6 pkt,

b) ocena z języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub włoskiego)

dopuszczający – 1 punkt,

dostateczny – 2 pkt,

dobry – 3 pkt,

bardzo dobry – 4 pkt,

celujący – 5 pkt,

c) ocena z zachowania

  • poprawne – 1 punkt,
  • dobre – 2 pkt,
  • bardzo dobre – 3 pkt,
  • wzorowe – 4 pkt.

Maksymalna ilość to 15 pkt. Brak punktów, z któregoś z wymienionych kryteriów, eliminuje kandydata z konkursu. Przy równej ilości punktów decyduje wyższa średnia ocen. System ten pozwala również stworzyć listę rezerwową. Wypracowany system punktowy pozwoli na obiektywny wybór najlepszych uczestników. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: Dyrektor Szkoły - Klaudiusz Knyps oraz koordynatorzy projektu: Ryszard Stoecker i Jarosław Pniok. Doświadczenia z dotychczas zrealizowanych projektów dowodzą, że liczba chętnych na staże wielokrotnie przekracza liczbę miejsc.

Aby zostać uczestnikiem programu należy wypełnić ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ.

ZAPRASZAMY !!!