Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

HARMONOGRAM PRAKTYK

W ramach projektu LdV po zakończeniu rekrutacji wszyscy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii przejdą szkolenie językowo-kulturowo-pedagogiczne. Szkolenia te będą niezależne dla każdej grupy wyjeżdżających uczestników, a zajęcia te realizowane będą przed każdą grupą wyjazdową poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. W kraju, którym realizowane będą staże również przeprowadzone będą zajęcia językowe i integracyjne.

Czas realizacji staży zagranicznych przez uczestników ustalony z partnerami:

I grupa  - miejsce Huddersfield (5 osób) i Grantham (5 osób) - od 3 czerwca 2013 do 9 lipca 2013.

II grupa  - miejsce Rzym (10 osób) - od 23 maja 2013 do 28 czerwca 2013.

III grupa  – miejsce Zwettl (6 osób) - od 23 maja 2013 do 28 czerwca 2013.

IV grupa  - miejsce Huddersfield (5 osób) i Grantham (5 osób) - od 5 listopada 2013 do 11 grudnia 2013.

V grupa  - miejsce Huddersfield (5 osób) i Grantham (5 osób) - od 5 lutego 2014 do 13 marca 2014.

Uwaga!

Terminy praktyk na prośbę partnerów mogą ulec niewielkim zmianom