Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

WYNIKI  ANKIETY  EWALUACYJNEJ 

DLA PIĄTEJ GRUPY BENEFICJENTÓW PROGRAMU „LEONARDO DA VINCI” 

2012-2014 

ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ  

„Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich” 

 Manchester, Huddersfield, Grantham (Wielka Brytania) 

11.03.2014 – 15.04.2014   

Po powrocie kolejnej grupy (piątej już) uczestników z Wielkiej Brytanii, 
(8 dziewcząt i 2 chłopców) biorących udział w kończącym się w czerwcu 2014 roku  kolejnym programie „Leonardo da Vinci”, koordynatorzy (Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) otrzymali od każdego uczestnika, wręczoną przy wyjeździe na praktyki, ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii stażystów w zakresie korzyści, jakie odnieśli  z odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić. Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Huddersfield i Grantham przez angielskich nauczycieli wśród pracowników hoteli, gdzie nasi uczestnicy odbywali staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i  zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez praktykantów w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. /W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej/.  

Czytaj więcej: Ewaluacja gr III

WYNIKI  ANKIETY  EWALUACYJNEJ   

DLA CZWARTEJ GRUPY UCZESTNIKÓW PROGRAMU „LEONARDO DA VINCI”

 ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ /10 uczestników/

 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich”

Grantham (Wielka Brytania)/od 31.10.2013. 2013 do 06.12.2013.

 Drugą grupę uczestników  programu Leonardo "Kształtowanie kompetencji      zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich” ( 8 dziewcząt i 2 chłopców), realizowanego  w roku szkolnym 2013- 2014 w w/w Zespole Szkół, koordynatorzy (Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) poprosili jeszcze przed wyjazdem na praktyki o przemyślenia w trakcie ich odbywania, po to by treściwie wypełnić  ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli  w rezultacie  odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić.

Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk 
w Grantham wśród pracowników hoteli, gdzie nasi uczestnicy odbywali staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i  zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczestników w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. W załączeniu wypełnione przez stażystów formularze naszej ankiety ewaluacyjnej. 

Czytaj więcej: Ewaluacja gr II

WYNIKI  ANKIETY  EWALUACYJNEJ  

DLA PIERWSZYCH TRZECH GRUP UCZESTNIKÓW  KOLEJNEJ EDYCJI (LATA: 2012-2014) PROGRAMU „LEONARDO DA VINCI”

ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ /26 uczestników/

"Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki 
z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich”

Huddersfield, Grantham (Wielka Brytania)/od 16.04. 2013 do 22.05.2013/, Rzym  (Włochy) /od 03.06.2013 do 10.07.2013/  i  Zwettl (Austria)  /od 18.04.2013 do 24.05.2013 / .

 Pierwszą grupę beneficjentów  programu Leonardo "Kształtowanie kompetencji      zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich” ( 25 dziewcząt i 1 chłopiec), realizowanego  w roku szkolnym 2012- 2013 w w/w Zespole Szkół, koordynatorzy (Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) poprosili jeszcze przed wyjazdem na praktyki o przemyślenia w trakcie ich odbywania, po to by treściwie wypełnić ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli  w rezultacie  odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić.

Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Huddersfield, Grantham, Rzymie i Zwettl wśród pracowników hoteli, gdzie nasi uczestnicy odbywali staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i  zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez stażystów w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej.

Czytaj więcej: Ewaluacja gr I