Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

REKRUTACJA UCZNIÓW (BENEFICJENTÓW) PROJEKTU

Rekrutacja beneficjentów do programu zostanie dokonana niezależnie do każdej z 4 grup wyjazdowych. Uczeń może wziąć udział w projekcie tylko jeden raz. Uczeń wyjeżdżający na praktykę zagraniczną musi mieć ukończone 18. lat. Na staże zagraniczne wysyłani będą uczniowie najlepsi wyłonieni na podstawie następujących, punktowanych kryteriów:

a) wyniki w nauce-średnia ocen

 • 3,00 do 3,49 – 1 punkt,
 • 3,50 do 3,99 – 2 punkty,
 • 4,00 do 4,49 – 3 punkty,
 • 4,50 do 4,74 – 4 punkty,
 • 4,75 do 4,99 – 5 punktów,
 • 5,00 i powyżej – 6 punktów,

b) ocena z języka obcego (angielski lub niemiecki)

 • dopuszczający – 1 punkt,
 • dostateczny – 2 punkty,
 • dobry – 3 punkty,
 • bardzo dobry – 4 punkty,
 • celujący – 5 punktów,

c) ocena z zachowania

 • poprawne – 1 punkt,
 • dobre – 2 punkty,
 • bardzo dobre – 3 punkty,
 • wzorowe – 4 punkty.

Maksymalna ilość to 15 punktów. Brak punktów z któregoś z wymienionych kryteriów eliminuje kandydata z konkursu. Przy równej ilości punktów decyduje wyższa średnia ocen. Pierwszeństwo mają również osoby, które do tej pory nie skorzystały z praktyk zagranicznych organizowanych przez szkołę, jak również osoby pochodzące z rodzin o niskim standardzie ekonomicznym.

Aby zostać beneficjentem programu należy wypełnić ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ.

ZAPRASZAMY !!!