Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

Nasi partnerzy w projekcie

W naszym projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci współpracujemy z przedstwionymi poniżej Partnerami zagranicznymi. W celu dokładniejszego zapoznania się z ich ofertą, profilem kształcenia oraz tradycją zapraszamy do odwiedzenia stron www poszczególnych instytucji edukacyjnych, do których linki (dla ułatwienia) umieszczone są poniżej każdego opisu.

Grantham College - Wielka Brytania

Grantham College kształci ponad 1200 uczniów powyżej 16 roku życia, oferując szeroką gamę kursów kształcenia zawodowego i akademickiego. Szkoła zyskała międzynarodową reputację ośrodka o wysokim standardzie nauczania, co procentuje duzym zainteresowaniem ze strony uczniów, zarówno z Wielkiej Brytanii, jak również innych stron świata. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Grantham College uczestniczył w licznych projektach europejskich, m.in. Leonardo da Vinci, Socrates, w tym wymiany uczniów oraz praktyki zawodowe w Finladii, Frnacji, Hiszpanii i na Węgrzech.

http://www.grantham.ac.uk/

Huddersfield New College - Wielka Brytania

HNC kształci 2000 uczniów w wieku od 16 do 18 lat. Szkoła należy do czołowych College'ów w Anglii, posiada własny kampus (zmodernizowany za ponad 8 mln funtów w ciągu ubiegłych 6 lat), bardzo dobre wyposażenie oraz wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Jest znanym ośrodkiem kształcącym na poziomie akademickim i zawodowym, oferując bardzo szeroki wybór kursów zindywidualizowanych wg potrzeb uczniów. Szkoła wspólpracuje z licznymi ośrodkami za granicą (Polska, Niemcy, Francja, Tanzania), w tym w ramach programów europejskich. Do tej pory HNC zrealizował z Zespołem Szkół im Juliana Tuwima 9 projektów międzynarodowych (Socrates Comenius, Młodzież i Leonardo da Vinci). Koordynatorami poszczególnych projektów byli zarówno nauczyciele szkoły polskiej i brytyjskiej.

http://www.huddnewcoll.ac.uk/

HWL-FW Zwettl - Austria

Placówka oświatowa powstała w 1982 r., składająca się z trzech typów szkół: 5-letniej, kończącej się egzaminem dyplomowym i egzaminem dojrzałości oraz 3-letniej i 1-rocznej szkoły zawodowej. Wszystkie typy szkół przygotowują do zawodów związanych z pracą w biurze, administracji, gastronomii i turystyce (pracownik restauracji, hotelu, kucharz, recepcjonista). Ukończony dyplom i egzamin dojrzałości umożliwiają też dostęp do wszystkich uniwesytetów i szkół wyższych. Szkoła liczy 444 uczniów (17 klas) i zatrudnia około 50 nauczycieli. jest to prywatna szkoła katolicka, którą utrzymuje kongregacja Sióstr Franciszkanek. Do dyspozycji uczniów jest internat oraz stołówka. Szkoła realizowała już projekty w zakresie wymiany językowej uczniów z Francją, USA i Czechami.

http://www.hlwzwettl.ac.at/

F+U Gemeinnutzige Bildungseinrichtung 
fur Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH

FU Sachsen gGmbH jest instytucją non-profit w zakresie szkolnictwa policealnego. Jest to instytucja państwowa posiadająca certyfikat państwowy w zakresie kształcenia m.in. inżynierii elektrycznej, zdrowia i opieki socjalnej, hotelarstwa i gastronomii oraz technologii informatycznej. Założona w 1991 roku FU Sachsen gGmbH jest obecnie wiodącą instytucją w południowo-wschodnich Niemczech, prowadzącą programy w zakresie szkolenia zawodowego, rozwoju zasobów pracowniczych i doskonalenia zawodowego. Od 1994 roku instytucja ta przygotowuje i bierze udział w projektach Force, Petra, Intrreg oraz Leonardo da Vinci. Kraje partnerskie to: Hiszpania, Włochy, Anglia, Grecja, Polska i inne kraje UE. Studenci, jak i wykładowcy tej instytucji biorą udział w pilotowaniu, przygotowaniu i samym uczestnictwie w programach wymiany. Obecnie szkoła ta kształci 1190 słuchaczy i zatrudnia 212 pracowników naukowo dydaktycznych.

http://www.fuu.de