Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

DRODZY BENEFICJENCI :-)

Celem projektu jest zwiększenie Waszych szans na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w oparciu o nowoczesne standardy branży hotelarskiej w Unii Europejskiej.

W ramach projektu możecie wyjechać na 5-tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii, Niemiec lub Austrii. Sprawdzeni Partnerzy gwarantują wysoką jakość kształcenia praktycznego, które będzie poświadczone certyfikatem EUROPASS-MOBILNOŚĆ.

Z pewnością dodatkowym atutem praktyk zagranicznych jest:

- możliwość poznania "z bliska" kultury odwiedzanego kraju,

budowanie własnego CV, w którym fakt odbycia praktyki za granicą jest wysoko ceniony,

zdobywanie wartościowych doświadczeń zawodowych.

Projekt pt. "KSZTAŁCENIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRACY W HOTELARSTWIE I TURYSTYCE" jest w całości finansowany ze środków UE.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie !!!