Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

Nový Jičín leży w malowniczej kotlinie na południowym skraju Morawskiej Bramy. Położony na lewym brzegu rzeki Jičínki. Miasto powstało prawdopodobnie w latach 80. XIII w. na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Polski i Śląska do Czech i Węgier. Najstarsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi dopiero z roku 1313, gdy zostały miastu nadane przez króla Jana Luksemburskiego pierwsze prawa. W tym czasie miasto należało do arystokratycznego rodu z Kravař. W 1373 r. panowie z Kravař nadali miasto prawo organizowania targu i herb – skręconą strzałę, którą dzierży ręka w zbroi. Miasto znajdowało się pod ich rządami aż do 1434 r. W latach 1500-1558 właścicielem miasta został ród z Žerotína, który w historii miasta zapisał się głównie przebudową gotyckiej twierdzy na siedzibę w stylu renesansowym - Žerotínský Zámek. Ich zasługą jest także budowa kamiennych arkad i mieszczańskich kamienic na rynku. Aż do pożaru miasta z 1503 r. miasto było drewniane. W XVI w. miasto, do tej pory głównie czeskie zaczęło się germanizować. Wtedy też rozpoczął się rozwój gospodarczy, który trwał aż do XIX w., gdy w mieście powstała m.in. fabryka kapeluszy Tonak. Do dziś miasto dzięki temu nazywane jest „miastem kapeluszy". Miasto może się poszczycić dużą liczbą zabytków, które tworzą Miejski Rezerwat Zabytków, którą utworzono w 1967 r. Z zabytków najbardziej widoczny jest malowniczy rynek, nie mający podobnego w Czeskiej Republice. Znajdują się tu domy bogatych mieszczan, z arkadami po wszystkich stronach. Pośród licznych pięknych budowli wyróżnia się dwupiętrowy renesansowy dom z dwukondygnacyjnymi loggiami, znany pod nazwą Stara Poczta. Dom wybudowany został w 1563 r. przez burmistrza Ondřeja Řepa, w 1787 r. otworzono tu pocztę, dziś służy miejskiemu ośrodkowi kultury. Dzięki rekonstrukcji, która miała miejsce w latach 2008 i 2009 na centralne miejsce rynku po 116 latach wróciła rzeźba świętego Mikołaja, widać zarysowany kształt drogi, która dawniej wiodła po przekątnej rynku, pojawiły się nowe elementy: „Fontanna czasu“ i „Fontanna św. Mikołaja“.  Pośrodku rynku znajduje się Morowy Słup z początku XVIII w. i kamienna fontanna z rzeźbą przedstawiającą tańczących wieśniaków w lokalnych strojach. Monumentalny wygląd rynku dopełnia barokowy hełm nad renesansową galerią wieży kościoła Wniebowzięcia Panny Marii.