Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Celem projektu jest zwiększenie Waszych szans na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w oparciu o nowoczesne standardy branży hotelarskiej i turystycznej w Unii Europejskiej.
W ramach projektu możecie wyjechać na 5-tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii lub po raz pierwszy do Portugalii. Wszyscy Partnerzy gwarantują wysoką jakość kształcenia praktycznego, które będzie poświadczone certyfikatem EUROPASS-MOBILNOŚĆ oraz ujęte w systemie ECVET.
Z pewnością dodatkowym atutem praktyk zagranicznych jest:

  • możliwość poznania "z bliska" kultury odwiedzanego kraju,
  • budowanie własnego CV, w którym fakt odbycia praktyki za granicą jest wysoko ceniony,
  • zdobywanie wartościowych doświadczeń zawodowych.


karta jakosciProjekt pt. „Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie” jest w całości finansowany ze środków UE. Jest on częścią Programu Erasmus+ KA 116 - sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. To pierwszy projekt realizowany przez naszą szkołę w ramach otrzymanej Karty Jakości Mobilności.
W projekcie po raz pierwszy weźmie udział 8. osobowa grupa nauczycieli wyjeżdżająca w lutym 2019 roku na zajęcia job-shadowing do hoteli w Barcelonie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie !!!