Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Celem projektu jest zwiększenie Waszych szans na rynku pracy, wspieranie mobilności zawodowej, doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w oparciu o nowoczesne standardy branży hotelarskiej i turystycznej w Unii Europejskiej.
W ramach projektu możecie wyjechać na 5-tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii lub Austrii. Sprawdzeni Partnerzy gwarantują wysoką jakość kształcenia praktycznego, które będzie poświadczone certyfikatem EUROPASS-MOBILNOŚĆ oraz ujęte w systemie ECVET.
Z pewnością dodatkowym atutem praktyk zagranicznych jest:

  • możliwość poznania "z bliska" kultury odwiedzanego kraju,
  • budowanie własnego CV, w którym fakt odbycia praktyki za granicą jest wysoko ceniony,
  • zdobywanie wartościowych doświadczeń zawodowych.

Projekt pt. " Z bielskim Tuwimem do Europy” jest w całości finansowany ze środków UE. Jest on częścią Programu Erasmus+ KA 102 sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie !!!