Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ
DLA CZWARTEJ GRUPY UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ERASMUS +”

ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ

/10 uczestników: 9 dziewcząt i 1 chłopiec/

„Nauka w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie”.

Grantham (Wielka Brytania) od 28.10.2015 do 02.12.2015.

 

Uczestników programu „Erasmus +” zatytułowanego: „Nauka w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie” , ( 9 dziewcząt i 1 chłopca), realizowanego w roku szkolnym 2015-2016 w wyżej wskazanej szkole, koordynatorzy poprosili - jeszcze przed wyjazdem na praktyki – o gromadzenie uwag w czasie trwania programu, dotyczących jego przebiegu, po to by treściwie wypełnić ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli w rezultacie odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić.

Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Grantham wśród pracowników hoteli, gdzie nasi uczestnicy odbywali staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczniów w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej.

 

Pierwsze pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmi: „Czy żałuję czy nie żałuję decyzji o udziale w projekcie i dlaczego ?” (należy w tym miejscu dodać, że uczestnictwo wiązało się z 5 tygodniowa absencją w szkole – wszyscy uczestnicy musieli sami nadrobić/ przy pomocy nauczycieli danych specjalności/ zaległości szkolne).

 

Z wszystkich 10 wypowiedzi wynika, iż swojej decyzji nie żałuje żaden z uczestników. Jedna z uczestniczek, Marcelina Pomper, pisze: „ Nie żałuję swojej decyzji, ponieważ mogłam zobaczyć inną kulturę, nauczyć się i doświadczyć czegoś nowego”. W podobnym duchu jest wypowiedź Joanny Paciorek , która ujęła korzyści, wynikłe ze stażu w ten sposób: „Nie żałuję swojej decyzji o wzięciu udziału w programie, ponieważ miałam możliwości zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, których nie uzyskałabym w Polsce’”

 

2. Inna uczestniczka tej edycji, Agnieszka Łodej, napisała: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie „Erasmus +” ,ponieważ miałam okazje zdobyć nowe doświadczenia, poprawić swoją znajomość języka angielskiego oraz poznać nowa kulturę. Uważam, że była to niezapomniana przygoda ! ”. Z kolei Szymon Szymczyk pisze po prostu: „ Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie, ponieważ wzbogacił one moje doświadczenie.”

Klaudia Zemanek zwraca uwagę na nieco inny aspekt programu: …wiele mogłam nauczyć się, wiele spraw mogłam poznać, a także wielu miłych i wspaniałych ludzi. Nauczyłam się również reagowania w sytuacjach tzw. trudnych…

Godnym podkreślenia wydaje się fakt, iż beneficjenci docenili nie tylko stricte profesjonalne i językowe walory projektu i płynące stąd korzyści z uczestnictwa w stażu, ale także wyjątkową okazję do sprawdzenia się w innym otoczeniu nie tylko profesjonalnym, ale i społecznym. Bardzo dojrzałe wydaje się być sformułowanie mówiące o poszerzeniu horyzontów poznawczych, lepszego rozumienia złożoności świata poprzez poznawanie życia, kultury materialnej i duchowej innych nacji, co jest, rzecz jasna, niezwykle istotne z punktu widzenia idei kreujących Unię Europejską.

Ewaluacyjne pytanie drugie odnosiło się konkretnie do umiejętności językowych:

„Czy skorzystałam językowo; czy polepszyłam swoją znajomość języka angielskiego, w tym języka zawodowego ?”

Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, uczestnicy dostrzegli wyraźnie ogromne korzyści w zakresie opanowania języka obcego, zwłaszcza języka ich przyszłego zawodu, jakie wynieśli ze stażu: „Moja znajomość języka angielskiego poprawiła się.– pisze Klaudia Zemanek – Czuję się pewniej, mówiąc coś w języku obcym. Praktyki dały mi możliwość poznania wielu nowych słów z zakresu hotelarstwa i turystyki”. Magda Słodczyk napisała : „Oczywiście, praktyczne wykorzystanie języka obcego pozwoliło mi na ulepszenie jego używania w normalnych relacjach ludzkich. Nauczyłam się i przypomniałam sobie wiele słówek, które z pozoru wydają się niepotrzebne, a jednak są w praktycznym użytkowaniu”. Marcelina Pomper ujęła to następująco: Zdecydowanie polepszyłam swoją znajomość języka angielskiego w mówieniu. Dzięki tej praktyce znam dużo więcej słów i potrafię zrozumieć , co ktoś do mnie mówi w języku obcym”. Joanna Paciorek stwierdza: „Oczywiście polepszyłam swoja znajomość języka angielskiego, zwłaszcza języka zawodowego, głownie dzięki rozmowom z pracownikami hotelu”.

Ocena wszystkich uczestników jest tu wyraźnie pozytywna. W ten sposób wypełniło się jedno z podstawowych zadań projektu: wyraźnie polepszenie znajomości obcego języka zawodowego (w tym wypadku angielskiego).

 

3. Pytanie trzecie sformułowano w następujący sposób: „Czy poszerzyłem swoje umiejętności zawodowe i w jaki sposób ?” Charakterystyczna jest wypowiedź Agnieszki Łodej : „Tak, zdecydowanie poszerzyłam swoje umiejętności zawodowe w dziedzinie hotelarstwa. Dowiedziałam się wiele na temat pracy kelnera oraz poznałam prace „na szybkich obrotach (szczególnie na restauracji) .Nauczyłam się jak nakrywać do stołu, jak właściwie obsługiwać gości. Była to wyjątkowa okazja do zdobycia wiedzy, szczególnie w wymiarze praktycznym”.

Justyna Janica napisała: „Zdecydowanie poszerzyłam swoje umiejętności pod względem zawodowym. Praca w restauracji nauczyła mnie wielu rzeczy, które mogą pomóc mi w przyszłości.”

Magdalena Słodczyk ujęła to tak: „Powiększyłam swoje umiejętności zawodowe, ucząc się rzeczy, których w szkole nauczyć się bym nie mogła; przede wszystkim w kontaktach z drugim człowiekiem”.

Tak więc beneficjenci dostrzegli szeroki zakres umiejętności, jakie mogli sprawdzić, przenosząc wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole na sferę praktyki, jak i nowe umiejętności, uzyskane dzięki stażom. Okazuje się, iż pozornie banalne czynności, jak np. nalewanie piwa we właściwy sposób czy należyte ścielenie łóżek w hotelu to dla profesjonalisty rzemiosło i sztuka, o czym nie zawsze mówiło się na zajęciach teoretycznych i niektórych praktykach w kraju. Z pewnością staż był dla naszej młodzieży doskonałą lekcją nie tylko profesjonalizmu, ale także i pokory wraz z szacunkiem dla najprostszej, ale wykonywanej rzetelnie i z sercem pracy.

Nauczycieli musi cieszyć duża dojrzałość w podejściu stażystów do odbywanego stażu – wszyscy potraktowali go niezwykle poważnie, jako wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy, zwłaszcza w wymiarze praktycznym.

Potwierdzają to wypowiedzi odnośnie czwartego pytania ankiety: „Co uważam za najważniejszą korzyść ze stażu, dla mnie jako uczennicy Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima?

„Możliwości poznania kultury innego narodu oraz kształcenie języka angielskiego – dzięki temu matura ustna z angielskiego nie wydaje mi się taka straszna. Dużą korzyścią była sama praca w angielskim hotelu, w którym mogłam się czegoś nauczyć, nabyć doświadczenie, które przyda mi się w przyszłości” pisze Marcelina Pomper .

Patrycja Więcek widzi to tak: „Uważam, że najważniejsza korzyścią dla mnie jest zdobycie Europassu, co poszerzyło moje możliwości w branży hotelarskiej na arenie europejskiej…”

 

4. Agnieszka Łodej odpowiadając na powyższe pytanie tak pisze: „Tak na prawdę wszystko stanowi jakąś korzyść. Na pewno poznawanie i obycie z językiem obcym oraz zdobycie umiejętności zawodowych stanowi największą korzyść, ale również nabycie większej pewności siebie i poznanie nowych ludzi, a także możliwość mieszkania, zwiedzenia i poznania nowego miejsca to zdecydowane plusy tego stażu.”

Kolejne pytanie stanowiła próbę oceny brytyjskiej kadry przez naszych stażystów: „Jak oceniam opiekunów oraz kształcące nas kadry w hotelu oraz ich podejście do nas – praktykantów ?”

Wszyscy stażyści wysoko oceniają brytyjskich opiekunów i kadrę hotelową „ Angielscy opiekunowie oraz kadra hotelu są wspaniałymi ludźmi, którzy wiele nas nauczyli, pomagali w pracy oraz udzielali wielu rad i przydatnych informacji dotyczących pracy w hotelu–pisze Aneta Dziąćko.”

„Opiekunowie i kadra hotelowa byli bardzo mili i pomocni w każdej sytuacji. Nie byli zdenerwowani ani rozdrażnieni jak nie mogliśmy zrozumieć co mówią. Traktowali nas na równi z sobą” – z kolei pisze Klaudia Zemanek.

Godzi się zauważyć, że nastąpiła radykalna zmiana podejścia do naszych stażystów ze strony jednej z opiekunek z ramienia College’u. Interwencja koordynatorów okazała się skuteczna.

Kolejne pytania to już niczym nie skażona „beczka miodu”. Wszyscy bez wyjątku stażyści wysoko oceniają warunki zakwaterowania.

Szymon Szymczyk napisał: „Warunki zakwaterowania były na wysokim poziomie. Nie mam do nich żadnych zastrzeżeń.”

Joanna Paciorek: „Grantham College jest świetnie wyposażony. Pokoje były wystraczająco duże i czyste. Kuchnia, która była do naszej dyspozycji posiadała wszystko, co potrzebowaliśmy”.

Korzystnie stażystki oceniły także wysokość wypłacanego im kieszonkowego. To sprawa także bardzo istotna, gdyż w poprzednich edycjach Leonardo sprzed lat, realizowanych w naszej szkole, było wiele pretensji o jego wysokość. O tym jaka jest jego wysokość decydują negocjacje z opiekunami zagranicznymi, reprezentującymi hotele, gdzie odbywają się praktyki . Charakterystyczna jest tu wypowiedź na pytanie czy wysokość oraz system wypłat dawał uczestnikowi możliwość godziwej egzystencji na stażu: „Wysokość kieszonkowego i system jego wypłaty był bardzo dobry. Mogliśmy godnie żyć w miejscu praktyki” – pisze Klaudia Zemanek, podczas gdy Marcelina Pomper stwierdza: „Kieszonkowe było wypłacane co tydzień i wystarczało na wszystkie niezbędne potrzeby.. .”

Pytanie ósme dotyczyło kwestii dalszych usprawnień stażu. Joanna Paciorek pisze: „ Myślę, że organizacja program Erasmus+ jest bardzo dobra. Nic nie trzeba usprawniać.”, zaś Karolina Sadlik konstatuje: „Według mnie wszystko było w porządku. Nie trzeba nic zmieniać.

 

5. Ostatnie pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmiało: „Co jeszcze ważnego chciałabym przekazać organizatorom (moje luźne uwagi)”. Myślę, że za podsumowanie może służyć tu wypowiedź chociażby Agnieszki Łodej: „Dziękuję za możliwość odbycia stażu, zdobyte doświadczenia oraz wyjazd do Anglii, ponieważ stanowiło to jedno z moich marzeń”. Szymon Szymczyk ujął to tak: Chciałbym podziękować za możliwość udziału w projekcie „Erasmus +”

Opracowanie ewaluacji:

Ryszard Stoecker

Jarosław Pniok

styczeń 2016