Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ 

„NAUKA W BIELSKIM HOTELARZU KLUCZEM DO KARIERY W ZINTEGROWANEJ EUROPIE”

Nr projektu: 2014-1-PL1-KA102-001613

 

 

 

Projekt obejmował 7 grup stażowych, odbywających staże w 3 krajach UE: 

 

1.Barcelona (Hiszpania) 26.05.2015 – 30.06.2015  i  16.02.2016 – 22.03.2016 

2.Grantham (Wielka Brytania) 27.05.2015 – 01.07.2015,  28.10.2015 - 02.12.2015 i 14.02.2016 – 21.03.2016 

3.Zwettl ( Austria) 29.05.2015 – 02.07.2015 

4. Fusch  ( Austria) 12.02.2016 – 18.03.2016

 

 

Po powrocie każdej z grup uczestników z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii  i Austrii (66 stażystów: 65 dziewcząt i 1 chłopiec), w efekcie  spotkań,  rozmów i dyskusji 

z uczestnikami poszczególnych etapów realizacji  programu, opiekunami staży ze strony polskiej i z krajów gospodarzy stażu, jaki  i – przede wszystkim - wyników ankiet ewaluacyjnych, których  celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli  w rezultacie  odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić, powstały kolejne ewaluacje cząstkowe, których celem była ocena realizacji  określonego etapu projektu. 

 

Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk 

w Barcelonie, Grantham,  Zwettl  i Fusch wśród pracowników hoteli, gdzie nasi uczestnicy odbywali staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak 

i zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak 

i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczestników w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. W załączeniu przykładowe wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej. 

 

 

Podstawowa kwestia : „Czy żałuję czy nie żałuję decyzji o udziale w projekcie 

i dlaczego?” wydaje się niezwykle ważna jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż uczestnictwo w projekcie wiązało się z 5 tygodniowa absencją w szkole – wszyscy uczestnicy musieli sami nadrobić /przy pomocy nauczycieli danych specjalności/ zaległości szkolne).

 

64  uczestników programu swojej decyzji nie żałuje. Po raz pierwszy od czasu ewaluowania staży (od ponad 8 lat lat) dwie z uczestniczek żałowały wyjazdu na staż „Erasmusa”, aczkolwiek  dostrzegały także korzyści, jakie uzyskały dzięki uczestnictwu w tym międzynarodowym programie.

 

„Żałuję, ponieważ ludzie w Austrii okazali się niemili, jednak wzbogaciłam się o nowe doświadczenia oraz zwiedziłam Austrię, dlatego wyjazd oceniam pozytywnie.”-pisze Patrycja Orszulik, która była na stażu w Zwettl, donosząc w kolejnych odpowiedziach na pytania zadane w ankiecie: „Zdecydowanie poprawiły moje  zdolności językowe, zarówno język niemiecki, jak i angielski udało mi się znacznie dopracować...” 

„poznałam pracę na naprawdę szybkich obrotach; dowiedziałam się wiele na temat pracy kelnera oraz pracy kucharza”. Odpowiedź na czwarte z kolei pytanie ankiety 

o najważniejsze  korzyści ze stażu, brzmi: „zdecydowanie cieszę się, że miałam okazję zobaczyć tak piękny kraj jak Austria. Na prawdę miło spędziłam tu czas i chętnie zostałabym dłużej.”

Nie wykluczone wiec, że w miarę upływu czasu, po pewnych przemyśleniach, Patrycja uzna wartości austriackiego stażu, i dołączy do grona pozostałych uczestników „Eramusa +”, nie żałujących wyjazdu do Zwettl, Grantham  czy Barcelony. Fakt, że czasami niemili ludzie spotykani są  nie tylko w Ojczyźnie, jest w końcu tez istotnym doświadczeniem życiowym dla młodych Polaków, wyjeżdżających za pracą na obczyznę. 

Jej koleżanka, Marta Micek,  która była na stażu także w austriackim Zwettl napisała w swojej ankiecie: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie ponieważ miałam okazję zdobyć nowe doświadczenia w praktyce; pracowałam ciężko i wiem, co znaczy praca oraz jakie przywileje ma praktykant.”

 

Ewelina Turska (stażystka z Barcelony) tak  sformułowała  swoją odpowiedź na to pytanie: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału, ponieważ dużo zwiedziłam, poprawiłam swoja znajomość języka angielskiego. Uważam, że była to przygoda i szkoła życia”.

 

Patrycja Nikiel (Grantham) pisze: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie „Erasmus +”  ponieważ było to dla mnie wspaniałe doświadczenie oraz niesamowita przygoda”. Podobnie myśli Anna Bojczuk (też Grantham): „Nie żałuję, ponieważ nauczyłam się w Anglii wielu przydatnych rzeczy, podszkoliłam angielski i było to dla mnie ogromne doświadczenie.” 

 

Inni uczestnicy podkreślali korzyści, jakie uzyskali dzięki bezpośredniemu kontaktowi z żywym językiem obcym: Alicja Fira (Grantham) pisze: „Nie żałuję, ponieważ podszkoliłam swoje umiejętności językowe i zawodowe, zapoznałam się z nową kulturą i poznałam nowych ludzi ”.  

 

Druga osoba, która  żałowała wyjazdu na staż „Erasmusa”, również   dostrzegła także i  korzyści, jakie uzyskała dzięki uczestnictwu w tym międzynarodowym programie.

 

„Żałuję, decyzji o wzięciu udziału ponieważ nie nabyłam tam nowych umiejętności, a minimalizm atrakcji regionu spowodował, że te 5 tygodni bardzo mi się dłużyły”-pisze  Karolina Sadlik, która była na stażu w Fusch, donosząc wszelako w kolejnej odpowiedzi na pytanie zadane w ankiecie: „Najważniejszą  korzyścią dla mniej jest to, iż jest to kolejne doświadczenie, które mogę wpisać w swoje CV. ”. 

Odpowiedzi Karoliny na dalsze pytania brzmią: „Kadra pensjonatu nie do końca opisywała czynności, które powinnyśmy wykonywać, co powodowało różne nieporozumienia. Warunki zakwaterowania oceniam jako dobre. Wysokość kieszonkowego dawała możliwość godziwej egzystencji. Moim zdaniem wszystko było dobrze zorganizowane.”

Jej koleżanka Patrycja Wala, która była na stażu także w austriackim Fusch napisała w swojej ankiecie: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie ponieważ przeżyłam ciekawą przygodę, poznałam nowych ludzi, zapoznałam się z kulturą Austrii i strukturą pracy w pensjonacie”. Zaś za największą korzyść pobytu na stażu w Alpach, Patrycja uważa: „poznanie kultury austriackiej oraz możliwość podziwiania alpejskich krajobrazów.” W dalszej części Patrycja postuluje odbywanie stażu w lecie, wtedy –jej zdaniem – byłoby co zwiedzać, bo większość alpejskich atrakcji (poza snow-boardem  i nartami, oczywiście) jest zimą zamknięta. 

 

Zmianę terminu stażu w Fusch, postuluje też Katarzyna Janik, która nie żałuje swej decyzji o odbyciu stażu, ponieważ… „odwiedziłam piękny kraj i trafiłam na świetną pokojową – Panią Annę.” Katarzyna tak ocenia poszerzenie na stażu swoich umiejętności zawodowych i osobiste korzyści wyniesione z Fusch: „skorzystałam w taki sposób, ze pierwszy raz byłam na kuchni i poznałam sposób funkcjonowania tego ważnego miejsca. Polepszyłam swoje umiejętności, dogadywanie się z ludźmi, zaznajomiłam się z funkcjonowaniem różnych obiektów noclegowych.”

 

Pełne entuzjazmu są wypowiedzi uczestniczek  ze staży w Barcelonie i angielskim Grantham. Natalia Kania  (Barcelona) pisze: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie „Erasmus +”  ponieważ była to dla mnie przygoda życia . Spędziłam 5 tygodni w pięknym miejscu, poznałam inna kulturę wielu nowych ludzi, a przy okazji nauczyłam się wiele praktycznych w pracy rzeczy”. Podobnie myśli Angelika Mynarska (Grantham): „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie, ponieważ dzięki niemu mogłam przeżyć niezwykłą przygodę, poznać ludzi, na których zawsze można liczyć, pomocnych i życzliwych. ” 

 

Inni uczestnicy podkreślali korzyści, jakie uzyskali dzięki bezpośredniemu kontaktowi z żywym językiem obcym: Zuzanna Sadlik (Grantham) pisze: „Nie żałuję, ponieważ poprzez prace w hotelu w różnych działach wyraźnie polepszyłam swoją znajomość  języka angielskiego.” Aleksandra Brosz (Barcelona) pisze: „Polepszyłam głownie swój angielski,  jednak poznałam też wiele słów i zwrotów branżowych w języku hiszpańskim.”  

 

Marcelina Pomper, pisze: „Nie żałuję swojej decyzji, ponieważ mogłam zobaczyć inną kulturę, nauczyć się i doświadczyć czegoś nowego”. W podobnym duchu jest wypowiedź Joanny Paciorek, która ujęła korzyści, wynikłe ze stażu w ten sposób:  „Nie żałuję swojej decyzji o wzięciu udziału w programie, ponieważ miałam możliwości zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, których nie uzyskałabym w Polsce”.

 

Inna uczestniczka tej edycji, Agnieszka Łodej, napisała: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie ”Erasmus +”, ponieważ miałam okazje zdobyć nowe doświadczenia,  poprawić swoją znajomość  języka angielskiego oraz poznać nową kulturę. Uważam, że była to niezapomniana przygoda!”. Z kolei Szymon Szymczyk pisze po prostu: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie, ponieważ wzbogacił one moje doświadczenie.”

Klaudia Zemanek zwraca uwagę na nieco inny aspekt programu: … „wiele mogłam nauczyć się, wiele spraw mogłam poznać, a także poznać wielu miłych i wspaniałych ludzi. Nauczyłam się również reagowania w sytuacjach tzw. trudnych…”

 

Godnym podkreślenia wydaje się fakt, iż beneficjentki doceniły nie tylko stricte profesjonalne i językowe walory  projektu i płynące stąd korzyści z uczestnictwa w stażu, ale  także wyjątkową okazję do sprawdzenia się w innym otoczeniu nie tylko profesjonalnym, ale i społecznym. Bardzo dojrzałe wydaje się być sformułowanie mówiące o poszerzeniu horyzontów poznawczych, lepszego rozumienia złożoności świata poprzez poznawanie  życia, kultury materialnej i duchowej  innych nacji, co jest, rzecz jasna, niezwykle istotne z punktu widzenia idei kreujących Unię Europejską.  

 

Czytaj więcej: CAŁOŚCIOWE WYNIKI   EWALUACJI    PROGRAMU „ERASMUS+” 2014 -2016

 

ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ

”NAUKA W BIELSKIM HOTELARZU KLUCZEM DO KARIERY W ZINTEGROWANEJ EUROPIE”

  • Barcelona (Hiszpania) 16.02.2016 – 22.03.2016
  • Grantham (Wielka Brytania) 14.02.2016 – 21.03.2016
  • Fusch (Austria) 12.02.2016 – 18.03.2016

1.

Po powrocie wymienionych powyżej grup stażystów z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Austrii, ( 30 dziewcząt; 10 pojechało do Hiszpanii, 10 - do Anglii i 10 - do Austrii), uczestniczących w rozpoczętym w maju 2015 roku programie „ERASMUS +”, koordynatorzy (Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) otrzymali od każdego uczestnika, wręczoną przy wyjeździe na praktyki, ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii stażystów w zakresie korzyści, jakie odnieśli z odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić. Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Barcelonie, Grantham i Fusch przez hiszpańskich, angielskich i austriackich nauczycieli wśród pracowników hoteli, gdzie nasze uczestniczki odbywały staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez stażystki w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. /W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej/.

Pierwsze pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmiało jak zwykle: ”Czy żałuję czy nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie i dlaczego?
Swojej decyzji o udziale w projekcie (należy w tym miejscu dodać, że uczestnictwo wiązało się z poświęceniem ferii zimowych i 3 tygodniową absencją w szkole – wszyscy uczestnicy musieli sami nadrobić /przy pomocy nauczycieli danych specjalności/ zaległości szkolne)- nie żałuje 29 uczestników tych staży. Po raz drugi, od czasu ewaluowania staży (od około 9 lat), zdarzyło się, iż jedna z uczestniczek żałowała wyjazdu na staż „Erasmusa”, aczkolwiek dostrzegła także korzyści, jakie uzyskała dzięki uczestnictwu w tym międzynarodowym programie.

„Żałuję decyzji o wzięciu udziału ponieważ nie nabyłam tam nowych umiejętności, a minimalizm atrakcji regionu spowodował, że te 5 tygodni bardzo mi się dłużyły.” -pisze Karolina Sadlik, która była na stażu w Fusch, donosząc wszelako w kolejnej odpowiedzi na pytanie zadane w ankiecie: „Najważniejszą korzyścią dla mnie jest to, iż jest to kolejne doświadczenie, które mogę wpisać w swoje CV”.

2.

Odpowiedzi Karoliny na dalsze pytania brzmią: „Kadra pensjonatu nie do końca opisywała czynności, które powinnyśmy wykonywać, co powodowało różne nieporozumienia. Warunki zakwaterowania oceniam jako dobre. Wysokość kieszonkowego dawała możliwość godziwej egzystencji. Moim zdaniem wszystko było dobrze zorganizowane.”
Nie wykluczone wiec, że w miarę upływu czasu, po pewnych przemyśleniach, Karolina uzna wartości austriackiego stażu i dołączy do grona pozostałych uczestników „Eramusa +”, nie żałujących wyjazdu do Fusch, Grantham czy Barcelony. Fakt, że czasami niemili ludzie spotykani są nie tylko w Ojczyźnie, jest w końcu tez istotnym doświadczeniem życiowym dla młodych Polaków, wyjeżdżających za pracą na obczyznę.
Jej koleżanka Patrycja Wala, która była na stażu także w austriackim Fusch napisała w swojej ankiecie: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie ponieważ przeżyłam ciekawa przygodę, poznałam nowych ludzi, zapoznałam się z kulturą Austrii i strukturą pracy w pensjonacie”. Zaś za największa korzyść pobytu na stażu w Alpach, Patrycja uważa: „poznanie kultury austriackiej oraz możliwość podziwiania alpejskich krajobrazów.” W dalszej części Patrycja postuluje o odbywanie stażu w lecie, wtedy – jej zdaniem – byłoby co zwiedzać, bo większość alpejskich atrakcji (poza snow-boardem i nartami, oczywiście) jest zimą zamknięta.

Zmianę terminu stażu w Fusch, postuluje też Katarzyna Janik, która nie żałuje swej decyzji o odbyciu stażu, ponieważ… „odwiedziłam piękny kraj i trafiłam na świetną pokojową – Panią Annę.” Katarzyna tak ocenia poszerzenie na stażu swoich umiejętności zawodowych i osobiste korzyści wyniesione z Fusch: „skorzystałam w taki sposób, ze pierwszy raz byłam w kuchni i poznałam sposób funkcjonowania tego ważnego miejsca. Polepszyłam swoje umiejętności, dogadywanie się z ludźmi, zaznajomiłam się z funkcjonowaniem różnych obiektów noclegowych.”

Czytaj więcej: Wyniki  ankiety  ewaluacyjnej  dla piątej, szóstej  i siódmej grupy beneficjentów programu...

 

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ
DLA CZWARTEJ GRUPY UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ERASMUS +”

ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ

/10 uczestników: 9 dziewcząt i 1 chłopiec/

„Nauka w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie”.

Grantham (Wielka Brytania) od 28.10.2015 do 02.12.2015.

 

Uczestników programu „Erasmus +” zatytułowanego: „Nauka w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie” , ( 9 dziewcząt i 1 chłopca), realizowanego w roku szkolnym 2015-2016 w wyżej wskazanej szkole, koordynatorzy poprosili - jeszcze przed wyjazdem na praktyki – o gromadzenie uwag w czasie trwania programu, dotyczących jego przebiegu, po to by treściwie wypełnić ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli w rezultacie odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić.

Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Grantham wśród pracowników hoteli, gdzie nasi uczestnicy odbywali staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczniów w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej.

 

Pierwsze pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmi: „Czy żałuję czy nie żałuję decyzji o udziale w projekcie i dlaczego ?” (należy w tym miejscu dodać, że uczestnictwo wiązało się z 5 tygodniowa absencją w szkole – wszyscy uczestnicy musieli sami nadrobić/ przy pomocy nauczycieli danych specjalności/ zaległości szkolne).

 

Z wszystkich 10 wypowiedzi wynika, iż swojej decyzji nie żałuje żaden z uczestników. Jedna z uczestniczek, Marcelina Pomper, pisze: „ Nie żałuję swojej decyzji, ponieważ mogłam zobaczyć inną kulturę, nauczyć się i doświadczyć czegoś nowego”. W podobnym duchu jest wypowiedź Joanny Paciorek , która ujęła korzyści, wynikłe ze stażu w ten sposób: „Nie żałuję swojej decyzji o wzięciu udziału w programie, ponieważ miałam możliwości zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, których nie uzyskałabym w Polsce’”

 

2. Inna uczestniczka tej edycji, Agnieszka Łodej, napisała: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie „Erasmus +” ,ponieważ miałam okazje zdobyć nowe doświadczenia, poprawić swoją znajomość języka angielskiego oraz poznać nowa kulturę. Uważam, że była to niezapomniana przygoda ! ”. Z kolei Szymon Szymczyk pisze po prostu: „ Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie, ponieważ wzbogacił one moje doświadczenie.”

Klaudia Zemanek zwraca uwagę na nieco inny aspekt programu: …wiele mogłam nauczyć się, wiele spraw mogłam poznać, a także wielu miłych i wspaniałych ludzi. Nauczyłam się również reagowania w sytuacjach tzw. trudnych…

Godnym podkreślenia wydaje się fakt, iż beneficjenci docenili nie tylko stricte profesjonalne i językowe walory projektu i płynące stąd korzyści z uczestnictwa w stażu, ale także wyjątkową okazję do sprawdzenia się w innym otoczeniu nie tylko profesjonalnym, ale i społecznym. Bardzo dojrzałe wydaje się być sformułowanie mówiące o poszerzeniu horyzontów poznawczych, lepszego rozumienia złożoności świata poprzez poznawanie życia, kultury materialnej i duchowej innych nacji, co jest, rzecz jasna, niezwykle istotne z punktu widzenia idei kreujących Unię Europejską.

Ewaluacyjne pytanie drugie odnosiło się konkretnie do umiejętności językowych:

„Czy skorzystałam językowo; czy polepszyłam swoją znajomość języka angielskiego, w tym języka zawodowego ?”

Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, uczestnicy dostrzegli wyraźnie ogromne korzyści w zakresie opanowania języka obcego, zwłaszcza języka ich przyszłego zawodu, jakie wynieśli ze stażu: „Moja znajomość języka angielskiego poprawiła się.– pisze Klaudia Zemanek – Czuję się pewniej, mówiąc coś w języku obcym. Praktyki dały mi możliwość poznania wielu nowych słów z zakresu hotelarstwa i turystyki”. Magda Słodczyk napisała : „Oczywiście, praktyczne wykorzystanie języka obcego pozwoliło mi na ulepszenie jego używania w normalnych relacjach ludzkich. Nauczyłam się i przypomniałam sobie wiele słówek, które z pozoru wydają się niepotrzebne, a jednak są w praktycznym użytkowaniu”. Marcelina Pomper ujęła to następująco: Zdecydowanie polepszyłam swoją znajomość języka angielskiego w mówieniu. Dzięki tej praktyce znam dużo więcej słów i potrafię zrozumieć , co ktoś do mnie mówi w języku obcym”. Joanna Paciorek stwierdza: „Oczywiście polepszyłam swoja znajomość języka angielskiego, zwłaszcza języka zawodowego, głownie dzięki rozmowom z pracownikami hotelu”.

Ocena wszystkich uczestników jest tu wyraźnie pozytywna. W ten sposób wypełniło się jedno z podstawowych zadań projektu: wyraźnie polepszenie znajomości obcego języka zawodowego (w tym wypadku angielskiego).

 

3. Pytanie trzecie sformułowano w następujący sposób: „Czy poszerzyłem swoje umiejętności zawodowe i w jaki sposób ?” Charakterystyczna jest wypowiedź Agnieszki Łodej : „Tak, zdecydowanie poszerzyłam swoje umiejętności zawodowe w dziedzinie hotelarstwa. Dowiedziałam się wiele na temat pracy kelnera oraz poznałam prace „na szybkich obrotach (szczególnie na restauracji) .Nauczyłam się jak nakrywać do stołu, jak właściwie obsługiwać gości. Była to wyjątkowa okazja do zdobycia wiedzy, szczególnie w wymiarze praktycznym”.

Justyna Janica napisała: „Zdecydowanie poszerzyłam swoje umiejętności pod względem zawodowym. Praca w restauracji nauczyła mnie wielu rzeczy, które mogą pomóc mi w przyszłości.”

Magdalena Słodczyk ujęła to tak: „Powiększyłam swoje umiejętności zawodowe, ucząc się rzeczy, których w szkole nauczyć się bym nie mogła; przede wszystkim w kontaktach z drugim człowiekiem”.

Tak więc beneficjenci dostrzegli szeroki zakres umiejętności, jakie mogli sprawdzić, przenosząc wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole na sferę praktyki, jak i nowe umiejętności, uzyskane dzięki stażom. Okazuje się, iż pozornie banalne czynności, jak np. nalewanie piwa we właściwy sposób czy należyte ścielenie łóżek w hotelu to dla profesjonalisty rzemiosło i sztuka, o czym nie zawsze mówiło się na zajęciach teoretycznych i niektórych praktykach w kraju. Z pewnością staż był dla naszej młodzieży doskonałą lekcją nie tylko profesjonalizmu, ale także i pokory wraz z szacunkiem dla najprostszej, ale wykonywanej rzetelnie i z sercem pracy.

Nauczycieli musi cieszyć duża dojrzałość w podejściu stażystów do odbywanego stażu – wszyscy potraktowali go niezwykle poważnie, jako wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy, zwłaszcza w wymiarze praktycznym.

Potwierdzają to wypowiedzi odnośnie czwartego pytania ankiety: „Co uważam za najważniejszą korzyść ze stażu, dla mnie jako uczennicy Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima?

„Możliwości poznania kultury innego narodu oraz kształcenie języka angielskiego – dzięki temu matura ustna z angielskiego nie wydaje mi się taka straszna. Dużą korzyścią była sama praca w angielskim hotelu, w którym mogłam się czegoś nauczyć, nabyć doświadczenie, które przyda mi się w przyszłości” pisze Marcelina Pomper .

Patrycja Więcek widzi to tak: „Uważam, że najważniejsza korzyścią dla mnie jest zdobycie Europassu, co poszerzyło moje możliwości w branży hotelarskiej na arenie europejskiej…”

 

4. Agnieszka Łodej odpowiadając na powyższe pytanie tak pisze: „Tak na prawdę wszystko stanowi jakąś korzyść. Na pewno poznawanie i obycie z językiem obcym oraz zdobycie umiejętności zawodowych stanowi największą korzyść, ale również nabycie większej pewności siebie i poznanie nowych ludzi, a także możliwość mieszkania, zwiedzenia i poznania nowego miejsca to zdecydowane plusy tego stażu.”

Kolejne pytanie stanowiła próbę oceny brytyjskiej kadry przez naszych stażystów: „Jak oceniam opiekunów oraz kształcące nas kadry w hotelu oraz ich podejście do nas – praktykantów ?”

Wszyscy stażyści wysoko oceniają brytyjskich opiekunów i kadrę hotelową „ Angielscy opiekunowie oraz kadra hotelu są wspaniałymi ludźmi, którzy wiele nas nauczyli, pomagali w pracy oraz udzielali wielu rad i przydatnych informacji dotyczących pracy w hotelu–pisze Aneta Dziąćko.”

„Opiekunowie i kadra hotelowa byli bardzo mili i pomocni w każdej sytuacji. Nie byli zdenerwowani ani rozdrażnieni jak nie mogliśmy zrozumieć co mówią. Traktowali nas na równi z sobą” – z kolei pisze Klaudia Zemanek.

Godzi się zauważyć, że nastąpiła radykalna zmiana podejścia do naszych stażystów ze strony jednej z opiekunek z ramienia College’u. Interwencja koordynatorów okazała się skuteczna.

Kolejne pytania to już niczym nie skażona „beczka miodu”. Wszyscy bez wyjątku stażyści wysoko oceniają warunki zakwaterowania.

Szymon Szymczyk napisał: „Warunki zakwaterowania były na wysokim poziomie. Nie mam do nich żadnych zastrzeżeń.”

Joanna Paciorek: „Grantham College jest świetnie wyposażony. Pokoje były wystraczająco duże i czyste. Kuchnia, która była do naszej dyspozycji posiadała wszystko, co potrzebowaliśmy”.

Korzystnie stażystki oceniły także wysokość wypłacanego im kieszonkowego. To sprawa także bardzo istotna, gdyż w poprzednich edycjach Leonardo sprzed lat, realizowanych w naszej szkole, było wiele pretensji o jego wysokość. O tym jaka jest jego wysokość decydują negocjacje z opiekunami zagranicznymi, reprezentującymi hotele, gdzie odbywają się praktyki . Charakterystyczna jest tu wypowiedź na pytanie czy wysokość oraz system wypłat dawał uczestnikowi możliwość godziwej egzystencji na stażu: „Wysokość kieszonkowego i system jego wypłaty był bardzo dobry. Mogliśmy godnie żyć w miejscu praktyki” – pisze Klaudia Zemanek, podczas gdy Marcelina Pomper stwierdza: „Kieszonkowe było wypłacane co tydzień i wystarczało na wszystkie niezbędne potrzeby.. .”

Pytanie ósme dotyczyło kwestii dalszych usprawnień stażu. Joanna Paciorek pisze: „ Myślę, że organizacja program Erasmus+ jest bardzo dobra. Nic nie trzeba usprawniać.”, zaś Karolina Sadlik konstatuje: „Według mnie wszystko było w porządku. Nie trzeba nic zmieniać.

 

5. Ostatnie pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmiało: „Co jeszcze ważnego chciałabym przekazać organizatorom (moje luźne uwagi)”. Myślę, że za podsumowanie może służyć tu wypowiedź chociażby Agnieszki Łodej: „Dziękuję za możliwość odbycia stażu, zdobyte doświadczenia oraz wyjazd do Anglii, ponieważ stanowiło to jedno z moich marzeń”. Szymon Szymczyk ujął to tak: Chciałbym podziękować za możliwość udziału w projekcie „Erasmus +”

Opracowanie ewaluacji:

Ryszard Stoecker

Jarosław Pniok

styczeń 2016

 

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

DLA PIERWSZEJ, DRUGIEJ I TRZECIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ERASMUS +”

ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ

”NAUKA W BIELSKIM „HOTELARZU” KLUCZEM DO KARIERY W ZINTEGROWANEJ EUROPIE”

 

Barcelona (Hiszpania) 26.05.2015 – 30.06.2015

Grantham (Wielka Brytania) 27.05.2015 – 01.07.2015  

Zwettl (Austria) 29.05.2015 – 02.07.2015

 

Po powrocie trzech pierwszych grup stażystów z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Austrii, ( 26 dziewcząt; 10 pojechało do Hiszpanii, 10 - do Anglii i 6 - do Austrii) uczestniczących w rozpoczętym w maju 2015 roku programie „ERASMUS +”, koordynatorzy (Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) otrzymali od każdego uczestnika, wręczoną przy wyjeździe na praktyki, ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli z odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić. Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Barcelonie, Grantham i Zwettl przez hiszpańskich, angielskich i austriackich nauczycieli wśród pracowników hoteli, gdzie nasze uczestniczki odbywały staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez uczennice w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. /W załączeniu wypełnione przez uczestników formularze naszej ankiety ewaluacyjnej/.

 

Pierwsze pytanie ankiety ewaluacyjnej brzmiało jak zwykle: „Czy żałuję czy nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie i dlaczego?

Swojej decyzji o udziale w projekcie (należy w tym miejscu dodać, że uczestnictwo wiązało się z 5 tygodniowa absencją w szkole – wszyscy uczestniczki musieli sami nadrobić /przy pomocy nauczycieli danych specjalności/ zaległości szkolne)- nie żałuje zdecydowana większość uczestników staży. Po raz pierwszy od czasu ewaluowania staży (od ponad 8 lat lat) jednana z uczestniczek żałowała wyjazdu na staż „Erasmusa+”, aczkolwiek dostrzegła także korzyści, jakie uzyskała dzięki uczestnictwu w tym międzynarodowym programie.

„Żałuję, ponieważ ludzie w Austrii okazali się niemili, jednak wzbogaciłam się o nowe doświadczenia oraz zwiedziłam Austrię, dlatego wyjazd oceniam pozytywnie.” - pisze Patrycja Orszulik, która była na stażu w Zwettl, donosząc w kolejnych odpowiedziach na pytania zadane w ankiecie: „Zdecydowanie poprawiły się moje zdolności językowe, zarówno język niemiecki, jak i angielski udało mi się znacznie dopracować.

Poznałam pracę na naprawdę szybkich obrotach; dowiedziałam się wiele na temat pracy kelnera oraz pracy kucharza”. Odpowiedź na czwarte z kolei pytanie ankiety o najważniejsze korzyści ze stażu, brzmi: „ Zdecydowanie cieszę się, że miałam okazję zobaczyć tak piękny kraj jak Austria. Na prawdę miło spędziłam tu czas i chętnie zostałabym dłużej.”

Nie wykluczone wiec, że w miarę upływu czasu, po pewnych przemyśleniach, Patrycja uzna wartości austriackiego stażu i dołączy do grona pozostałych uczestników „Eramusa +”, nie żałujących wyjazdu do Zwettl, Grantham czy Barcelony. Fakt, że czasami niemili ludzie spotykani są nie tylko w Ojczyźnie, jest w końcu tez istotnym doświadczeniem życiowym dla młodych Polaków, wyjeżdżających za pracą na obczyznę.

Jej koleżanka, która była na stażu także w austriackim Zwettl napisała w swojej ankiecie: „Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w programie ponieważ miałam okazję zdobyć nowe doświadczenia w praktyce; pracowałam ciężko i wiem, co znaczy praca oraz jakie przywileje ma praktykant.”

 

Czytaj więcej: Wyniki ankiety ewaluacyjnej  dla I, II i III, drugiej grupy uczestników programu „ERASMUS +”