Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Mamy to! Karta mobilności Erasmus+! O kartę staraliśmy się trzeci raz. Dwa razy byliśmy tuż pod kreską. Tym razem się udało. Obecnie w Polsce akredytowanych jest 15 instytucji, w tym 13 szkół. Na Śląsku, łącznie z nami Kartę posiadają 3 szkoły.

Żeby dostać Kartę Jakości musieliśmy opracować pracochłonny wniosek oraz przygotować Strategię Umiędzynarodowienia Szkoły, którą kiedyś przegłosowaliśmy na Radzie Pedagogicznej.

Prezentujemy fragmenty korespondencji z Narodową Agencją Programu Erasmus+:

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków o akredytację dla instytucji/konsorcjów, złożonych w programie Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych w roku 2017.

Informujemy, iż Państwa instytucja uzyskała Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Złożony wniosek uzyskał łącznie 90 punktów na 100 możliwych.

Przyznanie Karty jakości mobilności potwierdza operacyjną zdolność instytucji i wysokie standardy, jakie ona uzyskała w zarządzaniu projektami mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Ma ono również na celu wspieranie wysiłków w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych poprzez program Erasmus+.[...]

W praktyce oznacza to dla nas krótszą ścieżkę w pozyskiwaniu środków unijnych dla naszej szkoły.

 

karta jakosci