Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ

CAŁOŚCIOWE WYNIKI   EWALUACJI  

PROGRAMU „LEONARDO DA VINCI”

 

„Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce”

Huddersfield, Grantham (Wielka Brytania) /od 09.11.2010 do 15.12.2010/, od 19.05.2011 do 24.06.2011 oraz od 28.02.2012 do 4.04.2012/, Chemnitz   (Niemcy) /od 17.05.2011 do 22.06.2011/ i od 11.04.2012 do 19.05.2012/ oraz   Zwettl (Austria) /od 16.05.2011 do 21.06.2011 i od 11.04.2012 do 19.05.2012.   

Po powrocie każdej z  grup uczestników  z Wielkiej Brytanii,  Niemiec i Austrii ( 50 stażystów: 45 dziewcząt i 5 chłopców), w efekcie  spotkań,  rozmów i dyskusji z uczestnikami poszczególnych „transz” programu, opiekunami staży ze strony polskiej i z krajów gospodarzy stażu, jaki  i – przede wszystkim -wyników ankiet ewaluacyjnych, których  celem było uzyskanie opinii uczestników w zakresie korzyści, jakie odnieśli  w rezultacie  odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić, powstały kolejne ewaluacje, których celem była ocena realizacji projektu.

Czytaj więcej: Wyniki Ankiety - całość

WYNIKI  ANKIETY  EWALUACYJNEJ  

DLA TRZECIEJ I CZWARTEJ GRUPY UCZESTNIKÓW  PROGRAMU „LEONARDO DA VINCI”

ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ /20 uczestników/

„Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce” 

 

Huddersfield, Grantham (Wielka Brytania)/od 28.02 2012 do 4.04.2012/, Chemnitz   (Niemcy), /od 11.04.2012 do 17.05.2012/ i  Zwettl (Austria) / od 13.04.2012 do 19.05.2012/.  

Po powrocie trzeciej i czwartej grupy uczestników z Wielkiej Brytanii,  Niemiec i Austrii (18 dziewcząt i 2 chłopców), w efekcie  spotkań,  rozmów i dyskusji z uczestniczkami „drugiej transzy” programu, koordynatorzy (Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) zaproponowali uczestnikom   ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii stażystów w zakresie korzyści, jakie odnieśli  w rezultacie  odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić.

Czytaj więcej: Wyniki Ankiety - grupa III i IV

WYNIKI  ANKIETY  EWALUACYJNEJ

DLA DRUGIEJ GRUPY BENEFICJENTÓW  PROGRAMU 
„LEONARDO DA VINCI”

ZESPÓL SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ 
/20 uczestników/

„Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce”

  Huddersfield, Grantham (Wielka Brytania), Chemnitz (Niemcy), Zwettl (Austria)

 

maj/czerwiec 2011

Po powrocie drugiej grupy beneficjentów  z Wielkiej Brytanii,  Niemiec i Austrii ( 17 dziewcząt i 3 chłopców), w efekcie  spotkań,  rozmów i dyskusji z uczestniczkami „drugiej transzy” programu, koordynatorzy (Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) zaproponowali uczestnikom   ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii beneficjentów w zakresie korzyści, jakie odnieśli  w rezultacie  odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić. Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Huddersfield, Grantham, Chemnitz i Zwettl  wśród pracowników hoteli, gdzie nasi uczestnicy odbywali staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i  zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez beneficjentów w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. W załączeniu wypełnione przez uczestniczki formularze naszej ankiety ewaluacyjnej.

Czytaj więcej: Wyniki Ankiety - grupa II

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

DLA PIERWSZEJ GRUPY BENEFICJENTEK PROGRAMU 
„LEONARDO DA VINCI"

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ

„Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce"

Huddersfield i Grantham (Wielka Brytania)

09.11.20010 – 15.12.2010

Po powrocie pierwszej grupy beneficjentek z Wielkiej Brytanii, po licznych spotkaniach i rozmowach z uczestniczkami programu, koordynatorzy (Jarosław Pniok i Ryszard Stoecker) przygotowali ankietę ewaluacyjną, której celem było uzyskanie opinii beneficjentek w zakresie korzyści, jakie odniosły z odbywania stażu zagranicznego, objętego w/w programem, a także wskazanie tych obszarów organizacji staży, które należałoby zmienić czy usprawnić. Uzyskane wypowiedzi, stanowiące odpowiedzi na konkretne pytania ankiety ewaluacyjnej wraz z wynikami ewaluacji, przeprowadzonej na miejscu praktyk w Huddersfield i Grantham przez angielskich nauczycieli wśród pracowników hoteli, gdzie nasze uczestniczki odbywały staż, stanowią bogate źródło informacji o przebiegu staży, jak i zawierają liczne uwagi, które pomogły koordynatorom usprawnić prace organizacyjne w celu doskonalenia organizacji kolejnych wyjazdów grupowych, jak i zwiększenia korzyści uzyskiwanych przez beneficjentki w sferze zdobywania wiedzy zawodowej i szlifowania znajomości języka. W załączeniu wypełnione przez uczestniczki formularze naszej ankiety ewaluacyjnej, jak i raporty koordynatorów ze strony brytyjskiej z ewaluacji przeprowadzonych z bezpośrednimi opiekunami stażystek w miejscach pracy.

Czytaj więcej: Wyniki Ankiety - grupa I