Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

HARMONOGRAM PRAKTYK

W ramach projektu LdV po zakończeniu rekrutacji wszyscy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii przejdą szkolenie językowo-kulturowo-pedagogiczne. Szkolenia te będą niezależne do dla każdej tury wyjeżdżających uczestników, a zajęcia te realizowane będą przed każdą grupą wyjazdową poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. W kraju, którym realizowane będą staże również przeprowadzone będą zajęcia językowe i integracyjne.

Czas realizacji staży zagranicznych przez uczestników ustalony z partnerami:

I tura - miejsce Huddersfield i Grantham - od 9 listopada 2010 do 15 grudnia 2010.

II tura - miejsce Huddersfield i Grantham - od 19 maja 2011 do 24 czerwca 2011; miejsce Zwettl - od 16 maja do 21 czerwca 2011, Chemnitz – od 17 maja do 22 czerwca 2011.

III tura - Huddersfield i Grantham - od 28 lutego do 4 kwietnia 2012.

IV tura - miejsce Chemnitz - od 13 kwietnia do 19 maja 2012; miejsce Zwettl - od 11 kwietnia do 17 maja 2011.

Do każdego z partnerów mogą wyjechać jednorazowo grupy pięcio osobowe.

 

HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA PRAKTYKI

W ramach projektu LdV szkolenia oraz wyjazdy na praktyki zagraniczne do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii będą odbywały się w następujących terminach:

1. Szkolenia przygotowawcze na terenie naszej placówki:

I tura, 10 beneficjentów (Wielka Brytania) - od 27 września 2010 do 29 października 2010.

II tura 20 beneficjentów (Wielka Brytania, Niemcy, Austria) - od 4 kwietnia 2011 do 13 maja 2011.

III tura, 10 beneficjentów (Niemcy, Austria) - od 26 września 2011 do 28 października 2011

IV tura, 10 beneficjentów (Wielka Brytania) - od 27 lutego 2012 do 30 marca 2012.

2. Wymienione wyżej terminy szkoleń poprzedzają bezpośrednio wyjazd beneficjentów na staże zagraniczne programu LdV. Następnie stażyści są szkoleni w kraju odbywania praktyki podczas pierwszego tygodnia pobytu za granicą. Terminy tych szkoleń ustalone z partnerami:

I tura - miejsce Huddersfield i Grantham - od 2 do 8 listopada 2010.

II tura - miejsce Chemnitz, Huddersfield i Grantham - od 18 do 24 maja 2011; miejsce Zwettl - od 17 do 23 maja 2011.

III tura - miejsce Chemnitz - od 2 do 8 listopada 2011; miejsce Zwettl - od 3 do 9 listopada 2011.

IV tura - Huddersfield i Grantham - od 11 do 17 kwietnia 2012.

3. Czas odbywania staży zagranicznych przez beneficjentów:

I tura - miejsce Huddersfield i Grantham - od 2 listopada 2010 do 6 grudnia 2010.

II tura - miejsce Chemnitz,Huddersfield i Grantham - od 18 maja 2011 do 21 czerwca 2011; miejsce Zwettl - od 17 maja do 20 czerwca 2011.

III tura - miejsce Chemnitz - od 2 listopada do 6 grudnia 2011; miejsce Zwettl - od 3 listopada do 7 grudnia 2011.

IV tura - Huddersfield i Grantham - od 11 kwietnia do 15 maja 2012.

W/w daty mogą ulec nieznacznym zmianom.

Do każdego z partnerów mogą wyjechać jednorazowo grupy pięcio osobowe.