Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

     

Od stycznia 2012 roku Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej jest partnerem EDUCY Szkoły Średniej z Novego Jičína w Czechach w projekcie „Sport nezná hranice“ - „Sport nie zna granic”, który został zaakceptowany i przyznano na jego realizację fundusze unijne w ramach mikroprojektów Euroregionu Silesia [Program: nazwa programu operacyjnego: Czech Republic - Poland, schemat grantowy (PL): Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia, oś priorytetowa (PL): Wspieranie współpracy społeczności, nazwa dziedziny wsparcia (PL):  Fundusz Mikroprojektów]. Kwota dofinansowania: 9 028 euro (bez obciążania strony polskiej jakimikolwiek kosztami). Okres realizacji: styczeń 2012 – czerwiec 2012 r.