Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1.

30 VIII 2018 czwartek

Konferencja plenarna Zespołu

po konferencji spotkanie z wychowawcami

2.

31 VIII 2018
piątek

Spotkania w komisjach przedmiotowych:

języki obce 9.00, przedmioty humanistyczne + nauczyciele WF 10.00,

przedmioty zawodowe + przedmioty ścisłe 11.00

3.

18 IX 2018
wtorek

Konferencja RP Zespołu – zatwierdzanie planów, szkolenie dot. procedur ewakuacji

4.

 X  2018

Konferencja szkoleniowa nauczycieli

5.

08 I 2019
wtorek

Konferencja klasyfikacyjna TH

6.

15 I 2019
wtorek

Konferencja plenarna

7.

III 2019

Konferencja szkoleniowa

8.

24 IV 2019

środa

Konferencja klasyfikacji rocznej klas maturalnych

9.

18 VI 2019
wtorek

Konferencja klasyfikacji rocznej

10.

21 VI 2019
piątek

Konferencja plenarna