Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

Data

Impreza

Odpowiada

1

03 IX
poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

2

18 IX

wtorek

Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, podpisanie Kontraktu Uczniowskiego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas pierwszych

3

19 IX
środa

Rajd Szkolny z okazji Światowego Dnia Turystyki

mgr Ł. Szczotka

mgr D. Krzyżowska-Szuta

4

27 IX

czwartek

Dzień Sportu

nauczyciele wychowania fizycznego

5

14 X
niedziela

Dzień Edukacji Narodowej

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Marczak

6

11 XI
niedziela

Rocznica Odzyskania Niepodległości  Klasy pierwsze – udział w obchodach miejskich

wychowawcy klas pierwszych

mgr M. Głąb

7

6 XII

„Mikołajki” dla dzieci z Domu Dziecka nr 2

mgr W. Marszałek

8

20 XII

czwartek

Festiwal Nauki/Twórczości

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

9

20 XII

czwartek

21 XII
piątek

Wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników i emerytów
Wigilie klasowe

mgr P. Kozieł

mgr W. Marszałek

10

III

Dzień Hotelarza i Turysty

mgr B. Sadłek

nauczyciele przedmiotów zawodowych

11

17 IV

środa

Festiwal Nauki

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

12

 IV

Dni Otwarte Szkoły

Dzień Olimpijczyka

mgr B. Chrobak-Juros

mgr A. Tomkiewicz

mgr E. Czyż

mgr W. Marszałek

nauczyciele wychowania fizycznego

13

26 IV
piątek

Pożegnanie klas maturalnych

 mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas III

mgr A. Pollak-Olszowska

14

3 V
piątek

Święto 3 Maja

Udział w obchodach miejski

wychowawcy klas pierwszych 

15

VI

Warsztaty w Pięknej Górze

mgr D. Górska

wychowawcy klas pierwszych

16

IX-VI

Wizyta zagranicznych lektorów AIESEC

mgr Joanna Nowak

mgr Barbara Gałązka

17

21 VI
piątek

Zakończenie roku szkolnego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

18

02 IX

poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 mgr D. Krzyżowska-Szuta