Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018r.
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.
zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 stycznia 2018 r.
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

3. Ferie zimowe 11 lutego – 24 lutego 2019 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 26 kwietnia 2019 r.
§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

7. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

lekcje 45 min.   lekcje 30 min. – skrócone
lekcja czas trwania przerwa lekcja czas trwania przerwa
1     8:00 – 8:45 10 1 8:00 – 8:30 5
2    8:55 –  9:40 10 2 8:35 – 9:05 5
3 9:50 –  10:35 15 3 9:10 – 9:40 5
4 10:50 – 11:35 10 4 9:45 – 10:15 15
5 11:45 – 12:30 15 5 10:30 – 11:00 5
6 12:45 – 13:30 5 6 11:05 – 11:35 5
7 13:35 – 14:20 5 7 11:40 – 12:10 5
8 14:25 – 15:10 5 8 12:15 – 12:45 5
9 15:15 – 16:00 5 9 12:50 – 13:20 5

 

LP

KLASA

TERMIN

1.

II ct

14.01 - 08.02.2019

2.

II at, II et

25.02 - 22.03.2019

3.

II bt

29.04 – 24.05.2019

4.

III ct, et

27.05 – 21.06.2019

5.

III at, bt

24.06 – 19.07.2019

KLASA

WYCHOWAWCA

Iat dubrawskamgr Danuta Dubrawska
Ibt kozielmgr Patryk Kozieł
Ict Serwotka Torbicka Jolantadr Jolanta Serwotka-Torbicka
Iet mgr Urszula Krywult-Malejko

IIat

tomkiewicz 

mgr Anita Tomkiewicz

IIbt

gorska 

mgr Dorota Górska

IIct

worwa 

mgr Barbara Worwa

IIet

pniok 

mgr Jarosław Pniok

IIIat

 

mgr  Rafał Dubrawski (w zastępstwie)

IIIbt

nowak 

mgr  Joanna Nowak

IIIct

  mgr  Anna Karkoszka

IIIet

czyz 

mgr Estera Czyż

IVat

galazka

 

mgr  Barbara Gałązka

IVbt

 glab

mgr  Maria Głąb (w zastępstwie)

IVct

 depczynski

mgr Mariusz Depczyński

IVet

 marszalek

mgr Wiesława Marszałek

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

Data

Impreza

Odpowiada

1

03 IX
poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

2

18 IX

wtorek

Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, podpisanie Kontraktu Uczniowskiego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas pierwszych

3

19 IX
środa

Rajd Szkolny z okazji Światowego Dnia Turystyki

mgr Ł. Szczotka

mgr D. Krzyżowska-Szuta

4

27 IX

czwartek

Dzień Sportu

nauczyciele wychowania fizycznego

5

14 X
niedziela

Dzień Edukacji Narodowej

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Marczak

6

11 XI
niedziela

Rocznica Odzyskania Niepodległości  Klasy pierwsze – udział w obchodach miejskich

wychowawcy klas pierwszych

mgr M. Głąb

7

6 XII

„Mikołajki” dla dzieci z Domu Dziecka nr 2

mgr W. Marszałek

8

20 XII

czwartek

Festiwal Nauki/Twórczości

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

9

20 XII

czwartek

21 XII
piątek

Wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników i emerytów
Wigilie klasowe

mgr P. Kozieł

mgr W. Marszałek

10

III

Dzień Hotelarza i Turysty

mgr B. Sadłek

nauczyciele przedmiotów zawodowych

11

17 IV

środa

Festiwal Nauki

mgr M. Głąb

mgr D. Krzyżowska-Szuta

12

 IV

Dni Otwarte Szkoły

Dzień Olimpijczyka

mgr B. Chrobak-Juros

mgr A. Tomkiewicz

mgr E. Czyż

mgr W. Marszałek

nauczyciele wychowania fizycznego

13

26 IV
piątek

Pożegnanie klas maturalnych

 mgr D. Krzyżowska-Szuta

wychowawcy klas III

mgr A. Pollak-Olszowska

14

3 V
piątek

Święto 3 Maja

Udział w obchodach miejski

wychowawcy klas pierwszych 

15

VI

Warsztaty w Pięknej Górze

mgr D. Górska

wychowawcy klas pierwszych

16

IX-VI

Wizyta zagranicznych lektorów AIESEC

mgr Joanna Nowak

mgr Barbara Gałązka

17

21 VI
piątek

Zakończenie roku szkolnego

mgr D. Krzyżowska-Szuta

mgr A. Tomkiewicz

18

02 IX

poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 mgr D. Krzyżowska-Szuta