Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Członkowie Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019
 

Przewodniczący:  Dariusz Lorenz

 

Członkowie Prezydium:

- Magdalena Żurowska - Gawlik

- Anna Merta

 

Komisja Rewizyjna:

- Izabela Świerczek

- Izabela Zolich