Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

Grudzień to miesiąc tradycyjnych obrzędów, czas pokoju i wzajemnych życzeń pomyślności. Pamiętamy o tych, którzy są pozostawieni bez najbliższych i dla nich wraz z młodzieżą mgr Krystyna Plewniok, mgr Beata Chrobak- Juros i Przemysław Dziewiński organizują tradycyjne mikołajki: dla dzieci z Domu Małego Dziecka nr 2 lub świetlicy środowiskowej. Bezinteresowna pomoc spotkała się z wdzięcznością co znalazło odzwierciedlenie w podziękowaniach za „... paczki ze słodyczami, odzież, zabawki, sprzęt audio, obrusy świąteczne i pomoce rehabilitacyjne." Pomoc charytatywna to nie tylko mikołajki czy wigilia, ale także aktywny udział w akcjach typu: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, / fot.20 / „ Góra grosza" czy zakup kartek świątecznych oferowanych przez „ AMUN" a także zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.