Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

World Cafe w Tuwimie!Myślimy krytycznie czy działamy stereotypowo? W jaki sposób funkcjonujemy we współczesnym świecie? Co robić, by zmieniać go na lepsze? Czy warto pomagać?
Z wymienionymi pytaniami zmierzyli się uczestnicy dyskusji zainicjowanej przez szkolny zespół PAH. Spotkanie poprowadzili wyjątkowi goście, którzy swoją pracą i postawą udowodnili, że każdy z nas ma wpływ na rzeczywistość, która go otacza i to od nas zależy, czy będziemy uczestniczyć w niej z pełną świadomością i bez (często bardzo krzywdzących) uprzedzeń.
Uczniowie w nieskrępowanej atmosferze mogli porozmawiać z ekspertami: Panią Grażyną Staniszewską, która opowiedziała nam, w jaki sposób pomaga rodzinom poległych w Donbasie, Panem Tadeuszem Szczepaniakiem, który przybliżył nam działalność Polskiej Akcji Humanitarnej, Panią Alicją Faber z fundacji ekologicznej ARKA, która uświadomiła nam jak istotne jest życie w symbiozie ze środowiskiem, Panem Dominikiem Kaczmarczykiem z redakcji BB oraz z Panią Małgorzatą Pilch, która pokazała wpływ mediów na nasze codzienne życie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie World Cafe!

Do zobaczenia za rok!