Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Europejski Plan Rozwoju został przygotowany jako kontynuacja dotychczasowej aktywności kadry i uczniów w wymiarze europejskim (udział w projektach europejskich w ubiegłych latach) i jest traktowany jako podstawa dla dalszego rozwoju i modernizacji szkoły. Zawiera on działania na rzecz placówki obejmujące większą ilość kadry, umacniające dotychczasowe efekty zarówno w wymiarze wewnątrzszkolnym, w otoczeniu społecznym szkoły i jej współpracy z organizacjami partnerskimi z Europy.