Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

olimpiadaW dniu 4 stycznia w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyła się Piąta, jubileuszowa edycja Olimpiady realizowana pod hasłem „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”. W etapie Okręgowym wzięło udział 47 uczestników z 24 szkół z województwa Śląskiego i Małopolskiego. Naszą szkołę reprezentowały Magdalena Brańka i Kamila Imielska.

Olimpiada miała na celu zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym regionu, z którego się wywodzą, zainteresowanie ich własnymi „korzeniami” poprzez poznanie, kontakt z rdzennymi mieszkańcami i ich kulturą oraz aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, a także popularyzowanie lokalnej sztuki, muzyki, gwary, rzemiosła, zwyczajów, obrzędów itp.

Z wielka niecierpliwością oczekujemy na wyniki Olimpiady, gdyż jedynie 30 najlepszych uczestników etapu Okręgowego z całej Polski zakwalifikuje się do etapu Centralnego.