Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

konferencja24 listopada 2017 r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli zainteresowanych programem POWER SE Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej pt: „PODZIELMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM” zorganizowane przez koordynatorów z Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima Aleksandrę Jeż-Pawlak i Esterę Czyż.
Celem spotkania było podzielenie się doświadczeniem zgromadzonym podczas tworzenia wniosków, jak i realizacji projektów z zakresu Edukacji Szkolnej w ramach Programu POWER SE oraz służenie pomocą koleżankom i kolegom z innych szkół, którzy zechcieli z tego doświadczenia skorzystać.
Po krótkim powitaniu zgromadzonych gości przez Pana Dyrektora Klaudiusza Knypsa, przedstawicele trzech bielskich szkół uczestniczących w Mobilnościach Kadry Edukacji Szkolnej POWER SE zaprezentowali swoje doświadczenie w działaniach projektowych.
Jako pierwsza wystąpiła Pani Anna Pytlowany z VIII Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, która przybliżyła założenia i efekty zakończonego w tym roku projektu: Ies Josep Lladonosa wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum.
Następnie prezentacji projektu Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych pt.: Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły, dokonał pan Damian Wydra.
Jako ostatnia wystąpiła Pani Estera Czyż z Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima, która omówiła cele i efekty projektu pt.: Czas na kadrę - rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
Po prezentacjach goście mieli okazję podyskutować o znaczeniu projektów dla kadry. Głos zabrali dyrektorzy szkół, pani Bożena Graboń dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty oraz koordynatorzy projektów. Nauczyciele zainteresowani złożeniem wniosków w konkursie 2018, mieli okazję zadać pytania, badź skonsultować swoje pomysły i wątpliwości zarówno z przedstawicelami szkół prezentujących swoje doświadczenia, jak i z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Oświaty odpowiedzialnymi za projekty.