Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Happening

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych odbył się happening czytelniczy połączony z konkursem na temat literatury romantyzmu. Uczniowie klas drugich i trzecich wcielili się w postacie literackie, które były przedmiotem konkursu.
Konkurs wygrała Arleta Tryka z 2et, serdecznie gratulujemy.