Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

mgr Klaudiusz Knyps - Dyrektor
 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ mgr Klaudiusz Knyps

 

 

 

nauczyciele

sekretariat

pedagog szkolny

mgr Beata Chrobak-Juros - Wicedyrektor

WICEDYREKTOR - mgr Beata Chrobak-Juros

 

   
 mgr Barbara Sadłek KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO - mgr Barbara Sadłek
mgr Joanna Lizurej-Kupczak PEDAGOG SZKOLNY - mgr Joanna Lizurej-Kupczak  

 

mgr Maria Głąb Związki Zawodowe ZNP - mgr Maria Głąb mgr Magdalena Rayss 

Związki Zawodowe SOLIDARNOŚĆ - mgr Magdalena Rayss

mgr Malwina Stadnicka

Związki Zawodowe SOLIDARNOŚĆ '80 - mgr Malwina Stadnicka

   
 mgr Barbara Sadłek

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Ścisłych : mgr Barbara Sadłek

 mgr Katarzyna Raczek Zespół Nauczycieli Języków Obcych: mgr Katarzyna Raczek
 mgr Maria Głąb

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych i Wychowania Fizycznego: mgr Maria Głąb

   

 

Pozostali nauczyciele

 

 

LP

 

Nazwisko i imię

Przedmioty

1.

mgr Wacław Bieniek

mgr Bieniek Wacław

informatyka, pracownia informatyczna

2.

mgr Beata Chrobak-Juros (wicedyrektor)

mgr Chrobak-Juros Beata

język niemiecki, podstawy  hotelarstwa

3.

mgr Estera Czyż

mgr Czyż Estera

język angielski, język angielski zawodowy

4.

mgr Mariusz Depczyński

mgr Depczyński Mariusz

WF

5.

mgr Piotr Drzewicki

mgr Drzewicki Piotr

język polski

6.

mgr Danuta Dubrawska

mgr Dubrawska Danuta

pracownia turystyczna, obsługa gościa w hotelu,

pracownia hotelarska, organizacja pracy w recepcji

7.  mgr Dubrawski Rafał mgr Dubrawski Rafał WF

8.

mgr Dziewiński Przemysław

mgr Dziewiński Przemysław

język angielski, język angielski zawodowy

9.

mgr Friedrich Tomasz

mgr Friedrich Tomasz

język angielski, język angielski zawodowy

10.

mgr Barbara Gałązka

mgr Gałązka Barbara

język angielski, język angielski zawodowy

11.

mgr Maria Głąb

mgr Głąb Maria

historia, wos, historia i społeczeństwo

12.

 

mgr Godlewska-Ucińska Marzena

język angielski, język angielski zawodowy

13.

mgr Dorota Górska

mgr Górska Dorota

pracownia hotelarska, obsługa gościa w hotelu,

organizacja pracy w recepcji

14.

mgr Hałas Alicja

mgr Hałas Alicja

chemia

15.

mgr Izabela Janik

mgr Janik Izabela

matematyka

16.

 

mgr Karkoszka Anna

WF

17.

mgr Marcin Kliś

mgr Kliś Marcin

religia

18.

mgr Klaudiusz Knyps

mgr Knyps Klaudiusz

język polski

19.  mgr Kowalewska Marta mgr Kowalewska Marta WF

20.

mgr Patryk Kozieł

mgr Kozieł Patryk

organizacja pracy w recepcji,

pracownia gastronomiczna

21.   mgr Krywult-Malejko Urszula

podstawy turystyki, 

organizacja imprez i usług turystycznych

22.

mgr Dorota Krzyżowska-Szuta

mgr Krzyżowska-Szuta Dorota

biblioteka, etyka

24.

mgr Beata Krawczyk

mgr Krawczyk Beata

język niemiecki

25.

 mgr Lewicz Marta

mgr Lewicz Marta

język hiszpański

26.

mgr Joanna Lizurej-Kupczak

mgr Lizurej-Kupczak Joanna

pedagog

27.  mgr Mamorska-Kozieł Sylwia mgr Mamorska-Kozieł Sylwia

organizacja pracy w recepcji, pracownia hotelarska, 

podstawy marketingu i zarządzania, marketing i prawo w turystyce

28.

mgr Aneta Marczak

mgr Marczak Aneta

język francuski, język włoski

29.

mgr Wiesława Marszałek

mgr Marszałek Wiesława

religia

30.

inż. Arkadiusz Mynarski

inż. Mynarski Arkadiusz

pracownia informatyczna, pracownia informacji turystycznej

31.

mgr Anna Nawrocka-Kaniewska

mgr Nawrocka-Kaniewska A.

organizacja imprez i usług turystycznych

32.

mgr Joanna Nowak

mgr Nowak Joanna

podstawy dietetyki, organizacja   pracy w recepcji,

etyka i kultura zawodowa

33.

dr Małgorzata Pilch

dr Pilch Małgorzata

język polski, WOK

34.

mgr Barbara Płaszczyk-Wilczek

mgr Płaszczyk-Wilczek B.

biologia

35.

mgr Jarosław Pniok

mgr Pniok Jarosław

geografia, geografia turystyczna

36.   mgr Podkański Łukasz edukacja dla bezpieczeństwa

37.

mgr Agnieszka Pollak-Olszowska

mgr Pollak-Olszowska A.

biblioteka

38.

mgr Raczek Katarzyna

mgr Raczek Katarzyna

język angielski, język angielski zawodowy

39.

mgr Magdalena Rayss

mgr Rayss Magdalena

podstawy działalności gospodarczej,

podstawy hotelarstwa

40.  mgr Rybarska Monika mgr Rybarska Monika pracownia gastronomiczna

41.

mgr Barbara Sadłek

mgr Sadłek Barbara

pracownia hotelarska, obsługa gościa w hotelu,

organizacja pracy w recepcji

42.

dr Jolanta Serwotka-Torbicka

dr Serwotka-Torbicka Jolanta

pracownia gastronomiczna

43.

 mgr Łukasz Szczotka

mgr Szczotka Łukasz

WF, animacja czasu wolnego

44.

dr Krzysztof Tekiela

dr Tekiela Krzysztof

pracownia informatyczna

45. mgr Anita Tomkiewicz mgr Tomkiewicz Anita język polski, geografia, biblioteka

46.

mgr Jolanta Winiarska-Hankus

mgr Winiarska-Hankus Jolanta

pracownia hotelarska

47.

 mgr Barbara Worwa

mgr Worwa Barbara

matematyka

Sekretariat Zespołu Szkół

 

Sekretariat - Natalia Lachowska

telefon : (0-33) 496-81-64     (Poniedziałek - Piątek 730 - 1530)

Sekretariat mieści się w budynku przy ulicy Filarowej 52 (II piętro pokój )

Kierownik gospodarczy - Lucyna Eron   (Poniedziałek - Piątek 730 - 1530)

Kadry - Ewa Kowalczyk    (Poniedziałek - Piątek 730 - 1530)

Sprawy uczniowskie załatwiane są w godzinach 845 - 1400

telefon : (0-33) 496-81-64