Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

Miło nam poinformować o tym, że uczennica naszej Szkoły, Wiktoria Borkowska z klasy 2at w dniu 14. października 2015r. została zaproszona, jako jedna z nielicznych najlepszych uczniów województwa śląskiego, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu odebrania stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium odebrała z rąk premier Ewy Kopacz.
Stypendium przyznawane jest w danym roku szkolnym. Może o nie ubiegać się uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, lub ma najwyższe wyniki w jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

Więcej zdjęć tutaj.