Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

 

W piątek (02.10.2015r.) oraz poniedziałek (06.10.2015r.) wszystkie klasy drugie naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach terenowych: geologia w terenie, poprowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego w kamieniołomie w Mikołowie. Podczas zajęć uczniowie pracowali z busolą, ustalali dokładną lokalizację na mapie topograficznej, wykreślali azymuty. Ponadto świetnie bawiliśmy się przy rozpoznawaniu skał i szukaniu skamieniałości.
Udało się wykopać okazy sprzed 250 milionów lat!!! Popatrzcie sami laughing