Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 at » 1 bt » 1 ct » 1 et » 2 at » 2 bt » 2 ct » 2 et » 3 at » 3 bt » 3 ct » 3 et » 4 at » 4 bt » 4 ct » 4 et

Plany nauczycieli

» Bieniek W. » Chrobak-Juros B. » Czyż E. » Depczyński M. » Drzewicki P. » Dubrawska D. » Dubrawski R. » Dziewiński P. » Friedrich T. » Gałązka B. » Głąb M. » Godlewska-Ucińska M. » Górska D. » Hałas A. » Janik I. » Karkoszka A. » Kliś M. » Knyps K. » Kowalewska M. » Kozieł P. » Krawczyk B. » Krywult-Malejko U. » Lewicz M. » Mamorska-Kozieł S. » Marczak A. » Marszałek W. » Mynarski A. » Nawrocka-Kaniewska A. » Nowak J. » Pilch M. » Płaszczyk - Wilczek B. » Pniok J. » Podkański Ł. » Rayss M. » Rybarska M. » Sadłek B. » Serwotka-Torbicka J. » Szczotka Ł. » Tekiela K. » Tomkiewicz A. » Winiarska Hankus J. » Wolentarska J. » Worwa B.

Klasa 1 at - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.2)
religia
1 at - Marszałek W. (204)
wychowanie fizyczne
1 AT WF dziewczyny (WF 1) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
język angielski rozszerzony
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Godlewska-Ucińska M. (101)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 at - Podkański Ł. (106)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.2)
matematyka
1 at - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 AT WF dziewczyny (WF 1) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
język angielski
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Godlewska-Ucińska M. (101)
geografia turystyczna
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Pniok J. (206)
historia
1 at - Głąb M. (205)
3 09:50-10:35 organizacja pracy w recepcji
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Mamorska-Kozieł S. (106)
język włoski
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Marczak A. (218)
matematyka
1 at - Janik I. (204)
język niemiecki
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Krawczyk B. (218)
język angielski rozszerzony
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Gałązka B. (105)
podstawy działalności gospodarczej
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Rayss M. (226)
geografia turystyczna
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Pniok J. (206)
religia
1 at - Marszałek W. (102)
4 10:50-11:35 organizacja pracy w recepcji
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Mamorska-Kozieł S. (106)
język włoski
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Marczak A. (218)
podstawy przedsiębiorczości
1 at - Rayss M. (103)
język niemiecki
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Krawczyk B. (218)
język angielski rozszerzony
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Gałązka B. (105)
organizacja pracy w recepcji
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Mamorska-Kozieł S. (106)
animacja czasu wolnego
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Szczotka Ł. (217)
wiedza o społeczeństwie
1 at - Głąb M. (205)
5 11:45-12:30 fizyka
1 at - Hałas A. (208)
podstawy przedsiębiorczości
1 at - Rayss M. (103)
godzina do dyspozycji wychowawcy
1 at - Dubrawska D. (104)
matematyka
1 at - Janik I. (204)
chemia
1 at - Hałas A. (208)
6 12:45-13:30 podstawy hotelarstwa
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Chrobak-Juros B. (212)
podstawy turystyki
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Dubrawska D. (104)
biologia
1 at - Płaszczyk - Wilczek B. (106)
pracownia hotelarska
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Dubrawska D. (104)
informatyka
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Bieniek W. (214)
wiedza o kulturze
1 at - Pilch M. (208)
język polski
1 at - Pilch M. (208)
7 13:35-14:20 podstawy hotelarstwa
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Chrobak-Juros B. (212)
podstawy turystyki
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Dubrawska D. (104)
język polski
1 at - Pilch M. (207)
informatyka
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Bieniek W. (214)
podstawy działalności gospodarczej
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Rayss M. (226)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
język polski
1 at - Pilch M. (208)
8 14:25-15:10 geografia
1 at - Pniok J. (226)
wychowanie fizyczne
1 AT WF dziewczyny (WF 1) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Krywult-Malejko U. (105)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
9 15:15-16:00 etyka i kultura zawodowa
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) - Serwotka-Torbicka J. (13)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) - Krywult-Malejko U. (105)
10 16:05-16:50

Klasa 1 bt - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wiedza o społeczeństwie
1 bt - Głąb M. (205)
geografia
1 bt - Pniok J. (206)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.1)
informatyka
1 BT gr.1 - Bieniek W. (215)
2 08:55-09:40 fizyka
1 bt - Hałas A. (208)
język polski
1 bt - Drzewicki P. (207)
pracownia hotelarska
1 BT gr.1 - Mamorska-Kozieł S. (106)
informatyka
1 BT gr.2 - Bieniek W. (230)
religia
1 bt - Marszałek W. (103)
język polski
1 bt - Drzewicki P. (207)
3 09:50-10:35 organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.2 - Kozieł P. (15)
wychowanie fizyczne
1 BT WF dziewczyny (WF 1) - Kowalewska M. (sala gimn.3)
język polski
1 bt - Drzewicki P. (207)
pracownia hotelarska
1 BT gr.2 - Mamorska-Kozieł S. (106)
wychowanie fizyczne
1 BT WF dziewczyny (WF 1) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
religia
1 bt - Marszałek W. (103)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 bt - Podkański Ł. (104)
4 10:50-11:35 organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.2 - Kozieł P. (15)
wychowanie fizyczne
1 BT WF dziewczyny (WF 1) - Kowalewska M. (sala gimn.3)
biologia
1 bt - Płaszczyk - Wilczek B. (104)
wiedza o kulturze
1 bt - Pilch M. (208)
matematyka
1 bt - Janik I. (204)
chemia
1 bt - Hałas A. (104)
5 11:45-12:30 język angielski rozszerzony
1 BT gr.1 - Friedrich T. (217)
język hiszpański
1 BT gr.2 - Lewicz M. (201)
historia
1 bt - Głąb M. (205)
język hiszpański
1 BT gr.1 - Lewicz M. (105)
język angielski rozszerzony
1 BT gr.2 - Gałązka B. (230)
organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.1 - Kozieł P. (15)
podstawy działalności gospodarczej
1 BT gr.2 - Rayss M. (226)
podstawy hotelarstwa
1 bt - Kozieł P. (104)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
1 BT gr.1 - Friedrich T. (217)
język hiszpański
1 BT gr.2 - Lewicz M. (214)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.1 - Kozieł P. (15)
język hiszpański
1 BT gr.1 - Lewicz M. (105)
język angielski rozszerzony
1 BT gr.2 - Gałązka B. (230)
godzina do dyspozycji wychowawcy
1 bt - Kozieł P. (106)
podstawy hotelarstwa
1 bt - Kozieł P. (104)
7 13:35-14:20 podstawy przedsiębiorczości
1 bt - Rayss M. (103)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.1 - Kozieł P. (15)
matematyka
1 bt - Janik I. (204)
podstawy działalności gospodarczej
1 BT gr.1 - Rayss M. (226)
organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.2 - Kozieł P. (15)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
8 14:25-15:10 podstawy przedsiębiorczości
1 bt - Rayss M. (103)
matematyka
1 bt - Janik I. (204)
etyka
1 ct etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
etyka i kultura zawodowa
1 bt - Serwotka-Torbicka J. (102)
9 15:15-16:00 etyka
1 ct etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
10 16:05-16:50

Klasa 1 ct - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
1 ct - Pilch M. (201)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr. 2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (106)
wychowanie fizyczne
1 CT WF dziewczyny (WF1) - Dubrawski R. (sala gimn.1)
chemia
1 ct - Hałas A. (208)
podstawy działalności gospodarczej
1 CT gr. 2 j. włoski - Rayss M. (226)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.1)
2 08:55-09:40 informatyka
1 CT gr.1 j. hiszpański - Bieniek W. (226)
pracownia hotelarska
1 CT gr. 2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (106)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr.1 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (106)
język angielski rozszerzony
1 CT gr. 2 j. włoski - Godlewska-Ucińska M. (206)
podstawy hotelarstwa
1 ct - Kozieł P. (101)
język polski
1 ct - Pilch M. (208)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 ct - Podkański Ł. (106)
3 09:50-10:35 wiedza o kulturze
1 ct - Pilch M. (201)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr.1 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (106)
język angielski rozszerzony
1 CT gr. 2 j. włoski - Godlewska-Ucińska M. (212)
podstawy hotelarstwa
1 ct - Kozieł P. (101)
język polski
1 ct - Pilch M. (208)
język angielski rozszerzony
1 CT gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr. 2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (105)
4 10:50-11:35 fizyka
1 ct - Hałas A. (208)
matematyka
1 ct - Worwa B. (203)
pracownia hotelarska
1 CT gr.1 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (106)
informatyka
1 CT gr. 2 j. włoski - Bieniek W. (230)
etyka i kultura zawodowa
1 ct - Serwotka-Torbicka J. (101)
język angielski rozszerzony
1 CT gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr. 2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (105)
5 11:45-12:30 podstawy przedsiębiorczości
1 ct - Rayss M. (103)
biologia
1 ct - Płaszczyk - Wilczek B. (104)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr.1 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (106)
język włoski
1 CT gr. 2 j. włoski - Marczak A. (102)
matematyka
1 ct - Worwa B. (203)
godzina do dyspozycji wychowawcy
1 ct - Serwotka-Torbicka J. (212)
6 12:45-13:30 podstawy przedsiębiorczości
1 ct - Rayss M. (103)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
język hiszpański
1 CT gr.1 j. hiszpański - Lewicz M. (103)
podstawy działalności gospodarczej
1 CT gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (226)
język włoski
1 CT gr. 2 j. włoski - Marczak A. (205)
matematyka
1 ct - Worwa B. (203)
wiedza o społeczeństwie
1 ct - Głąb M. (205)
7 13:35-14:20 religia
1 ct - Marszałek W. (204)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
język hiszpański
1 CT gr.1 j. hiszpański - Lewicz M. (103)
geografia
1 ct - Pniok J. (206)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
8 14:25-15:10 religia
1 ct - Marszałek W. (204)
historia
1 ct - Głąb M. (205)
etyka
1 ct etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
wychowanie fizyczne
1 CT WF dziewczyny (WF1) - Dubrawski R. (sala gimn.2)
9 15:15-16:00 etyka
1 ct etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
wychowanie fizyczne
1 CT WF dziewczyny (WF1) - Dubrawski R. (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Klasa 1 et - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 ET WF dziewczyny (WF1) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
geografia turystyczna
1 et - Pniok J. (206)
animacja czasu wolnego
1 et - Szczotka Ł. (103)
język angielski rozszerzony
1 ET gr.2 niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (208)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 ET WF dziewczyny (WF1) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
religia
1 et - Marszałek W. (201)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.2)
matematyka
1 et - Worwa B. (203)
informatyka
1 ET gr.1 j. hiszpański - Bieniek W. (215)
język angielski rozszerzony
1 ET gr.2 niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (208)
3 09:50-10:35 fizyka
1 et - Hałas A. (208)
biologia
1 et - Płaszczyk - Wilczek B. (208)
chemia
1 et - Hałas A. (208)
język polski
1 et - Drzewicki P. (207)
historia
1 et - Głąb M. (205)
4 10:50-11:35 język polski
1 et - Drzewicki P. (207)
język angielski rozszerzony
1 ET gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
język niemiecki
1 ET gr.2 niemiecki - Krawczyk B. (218)
podstawy przedsiębiorczości
1 et - Rayss M. (103)
geografia turystyczna
1 et - Pniok J. (206)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 et - Podkański Ł. (106)
5 11:45-12:30 język polski
1 et - Drzewicki P. (207)
język angielski rozszerzony
1 ET gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
język niemiecki
1 ET gr.2 niemiecki - Krawczyk B. (218)
podstawy przedsiębiorczości
1 et - Rayss M. (103)
religia
1 et - Marszałek W. (208)
język hiszpański
1 ET gr.1 j. hiszpański - Lewicz M. (15)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 ET gr.2 niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
6 12:45-13:30 geografia
1 et - Tomkiewicz A. (201)
matematyka
1 et - Worwa B. (203)
podstawy turystyki
1 et - Krywult-Malejko U. (102)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 ET gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
podstawy działalności gospodarczej
1 ET gr.2 niemiecki - Rayss M. (226)
język hiszpański
1 ET gr.1 j. hiszpański - Lewicz M. (212)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 ET gr.2 niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
7 13:35-14:20 wiedza o społeczeństwie
1 et - Głąb M. (205)
matematyka
1 et - Worwa B. (203)
podstawy turystyki
1 et - Krywult-Malejko U. (102)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 ET gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
godzina do dyspozycji wychowawcy
1 et - Krywult-Malejko U. (104)
8 14:25-15:10 wiedza o kulturze
1 et - Pilch M. (207)
informatyka
1 ET gr.2 niemiecki - Bieniek W. (214)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
podstawy działalności gospodarczej
1 ET gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (226)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF dziewczyny (WF2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
1 ET WF dziewczyny (WF1) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Klasa 2 at - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
2 AT gr.1 j. niemiecki - Friedrich T. (217)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.2 j.hiszpański - Gałązka B. (230)
matematyka
2 at - Janik I. (204)
pracownia gastronomiczna
2 AT gr.2 j.hiszpański - Serwotka-Torbicka J. (13)
pracownia hotelarska
2 AT gr.1 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język hiszpański
2 AT gr.2 j.hiszpański - Lewicz M. (218)
2 08:55-09:40 język niemiecki
2 AT gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.1 j. niemiecki - Friedrich T. (217)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.2 j.hiszpański - Gałązka B. (230)
podstawy działalności gospodarczej
2 AT gr.1 j. niemiecki - Rayss M. (226)
pracownia hotelarska
2 AT gr.2 j.hiszpański - Dubrawska D. (104)
pracownia gastronomiczna
2 AT gr.2 j.hiszpański - Serwotka-Torbicka J. (13)
pracownia hotelarska
2 AT gr.1 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język hiszpański
2 AT gr.2 j.hiszpański - Lewicz M. (218)
3 09:50-10:35 język niemiecki
2 AT gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
język angielski zawodowy
2 AT gr.2 j.hiszpański - Friedrich T. (217)
religia
2 at - Marszałek W. (201)
pracownia informatyczna
2 AT gr.1 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
2 AT gr.2 j.hiszpański - Dubrawska D. (104)
język angielski zawodowy
2 AT gr.1 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
pracownia gastronomiczna
2 AT gr.2 j.hiszpański - Serwotka-Torbicka J. (13)
pracownia hotelarska
2 AT gr.1 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
podstawy działalności gospodarczej
2 AT gr.2 j.hiszpański - Rayss M. (226)
4 10:50-11:35 organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
pracownia informatyczna
2 AT gr.2 j.hiszpański - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Dziewczyny - Karkoszka A. (sala gimn.1)
pracownia informatyczna
2 AT gr.1 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
2 AT gr.2 j.hiszpański - Dubrawska D. (104)
religia
2 at - Marszałek W. (205)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.1 j. niemiecki - Friedrich T. (218)
pracownia informatyczna
2 AT gr.2 j.hiszpański - Mynarski A. (214)
5 11:45-12:30 organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
pracownia informatyczna
2 AT gr.2 j.hiszpański - Mynarski A. (214)
podstawy hotelarstwa
2 at - Nowak J. (101)
język polski
2 at - Tomkiewicz A. (201)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Dziewczyny - Karkoszka A. (sala gimn.1)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.1 j. niemiecki - Friedrich T. (218)
organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.2 j.hiszpański - Nowak J. (101)
6 12:45-13:30 pracownia gastronomiczna
2 AT gr.1 j. niemiecki - Serwotka-Torbicka J. (13)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.2 j.hiszpański - Gałązka B. (230)
matematyka
2 at - Janik I. (204)
język polski
2 at - Tomkiewicz A. (201)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Dziewczyny - Karkoszka A. (sala gimn.1)
pracownia informatyczna
2 AT gr.1 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.2 j.hiszpański - Nowak J. (101)
7 13:35-14:20 pracownia gastronomiczna
2 AT gr.1 j. niemiecki - Serwotka-Torbicka J. (13)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.2 j.hiszpański - Gałązka B. (230)
geografia rozszerzona
2 at - Tomkiewicz A. (201)
geografia rozszerzona
2 at - Tomkiewicz A. (201)
język polski
2 at - Tomkiewicz A. (201)
organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
8 14:25-15:10 pracownia gastronomiczna
2 AT gr.1 j. niemiecki - Serwotka-Torbicka J. (13)
organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.2 j.hiszpański - Nowak J. (101)
geografia rozszerzona
2 at - Tomkiewicz A. (201)
godzina do dyspozycji wychowawcy
2 at - Tomkiewicz A. (201)
podstawy marketingu i zarządzania
2 at - Winiarska Hankus J. (205)
9 15:15-16:00 historia
2 at - Głąb M. (205)
10 16:05-16:50

Klasa 2 bt - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia hotelarska
2 BT gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
język hiszpański
2 BT gr.2 j. hiszpański - Lewicz M. (103)
język polski
2 bt - Pilch M. (207)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.2 j. hiszpański - Czyż E. (212)
2 08:55-09:40 pracownia hotelarska
2 BT gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
język hiszpański
2 BT gr.2 j. hiszpański - Lewicz M. (103)
język polski
2 bt - Pilch M. (207)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.1 j. niemiecki - Serwotka-Torbicka J. (13)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.2 j. hiszpański - Czyż E. (212)
3 09:50-10:35 pracownia hotelarska
2 BT gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
pracownia informatyczna
2 BT gr.2 j. hiszpański - Bieniek W. (226)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (230)
organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.2 j. hiszpański - Nowak J. (101)
pracownia informatyczna
2 BT gr.1 j. niemiecki - Bieniek W. (230)
podstawy działalności gospodarczej
2 BT gr.2 j. hiszpański - Rayss M. (226)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.1 - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.2 - Karkoszka A. (sala gimn.2)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.1 j. niemiecki - Serwotka-Torbicka J. (13)
pracownia informatyczna
2 BT gr.2 j. hiszpański - Bieniek W. (230)
4 10:50-11:35 podstawy działalności gospodarczej
2 BT gr.1 j. niemiecki - Rayss M. (226)
pracownia hotelarska
2 BT gr.2 j. hiszpański - Górska D. (102)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (230)
organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.2 j. hiszpański - Nowak J. (101)
godzina do dyspozycji wychowawcy
2 bt - Górska D. (102)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.1 - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.2 - Karkoszka A. (sala gimn.2)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.1 j. niemiecki - Serwotka-Torbicka J. (13)
pracownia informatyczna
2 BT gr.2 j. hiszpański - Bieniek W. (230)
5 11:45-12:30 pracownia informatyczna
2 BT gr.1 j. niemiecki - Bieniek W. (226)
pracownia hotelarska
2 BT gr.2 j. hiszpański - Górska D. (102)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.1 - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.2 - Karkoszka A. (sala gimn.2)
język niemiecki
2 BT gr.1 j. niemiecki - Krawczyk B. (218)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.2 j. hiszpański - Czyż E. (212)
geografia rozszerzona
2 bt - Tomkiewicz A. (201)
język polski
2 bt - Pilch M. (217)
6 12:45-13:30 pracownia informatyczna
2 BT gr.1 j. niemiecki - Bieniek W. (226)
pracownia hotelarska
2 BT gr.2 j. hiszpański - Górska D. (102)
geografia rozszerzona
2 bt - Tomkiewicz A. (201)
język niemiecki
2 BT gr.1 j. niemiecki - Krawczyk B. (218)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.2 j. hiszpański - Czyż E. (212)
geografia rozszerzona
2 bt - Tomkiewicz A. (201)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (217)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.2 j. hiszpański - Serwotka-Torbicka J. (13)
7 13:35-14:20 język angielski zawodowy
2 BT gr.1 j. niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (218)
język angielski zawodowy
2 BT gr.2 j. hiszpański - Dziewiński P. (101)
matematyka
2 bt - Janik I. (204)
religia
2 bt - Marszałek W. (101)
podstawy hotelarstwa
2 bt - Serwotka-Torbicka J. (102)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (217)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.2 j. hiszpański - Serwotka-Torbicka J. (13)
8 14:25-15:10 historia
2 bt - Głąb M. (205)
religia
2 bt - Marszałek W. (106)
matematyka
2 bt - Janik I. (204)
organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.2 j. hiszpański - Serwotka-Torbicka J. (13)
9 15:15-16:00 podstawy marketingu i zarządzania
2 bt - Winiarska Hankus J. (205)
organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.2 j. hiszpański - Nowak J. (101)
10 16:05-16:50

Klasa 2 ct - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia gastronomiczna
2 CT gr.1 j.francuski - Rybarska M. (13)
pracownia hotelarska
2 CT gr.1 j.francuski - Sadłek B. (105)
pracownia gastronomiczna
2 CT gr.2 j. włoski - Rybarska M. (13)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.1 j.francuski - Kozieł P. (15)
język angielski zawodowy
2 CT gr.2 j. włoski - Friedrich T. (217)
2 08:55-09:40 pracownia gastronomiczna
2 CT gr.1 j.francuski - Rybarska M. (13)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.2 j. włoski - Gałązka B. (230)
pracownia hotelarska
2 CT gr.1 j.francuski - Sadłek B. (105)
pracownia gastronomiczna
2 CT gr.2 j. włoski - Rybarska M. (13)
godzina do dyspozycji wychowawcy
2 ct - Worwa B. (203)
pracownia informatyczna
2 CT gr.2 j. włoski - Tekiela K. (215)
język angielski zawodowy
2 CT gr.1 j.francuski - Gałązka B. (230)
podstawy działalności gospodarczej
2 CT gr.2 j. włoski - Rayss M. (226)
3 09:50-10:35 pracownia gastronomiczna
2 CT gr.1 j.francuski - Rybarska M. (13)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.2 j. włoski - Gałązka B. (230)
pracownia hotelarska
2 CT gr.1 j.francuski - Sadłek B. (105)
pracownia gastronomiczna
2 CT gr.2 j. włoski - Rybarska M. (13)
geografia rozszerzona
2 ct - Tomkiewicz A. (201)
matematyka
2 ct - Worwa B. (203)
język polski
2 ct - Pilch M. (208)
4 10:50-11:35 język polski
2 ct - Pilch M. (204)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.1 j.francuski - Kozieł P. (15)
język włoski
2 CT gr.2 j. włoski - Marczak A. (105)
pracownia informatyczna
2 CT gr.1 j.francuski - Tekiela K. (215)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.2 j. włoski - Kozieł P. (15)
podstawy działalności gospodarczej
2 CT gr.1 j.francuski - Rayss M. (226)
pracownia hotelarska
2 CT gr.2 j. włoski - Sadłek B. (103)
język polski
2 ct - Pilch M. (208)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
wychowanie fizyczne
2 CT WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.1 j.francuski - Kozieł P. (15)
język włoski
2 CT gr.2 j. włoski - Marczak A. (105)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
wychowanie fizyczne
2 CT WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język francuski
2 CT gr.1 j.francuski - Marczak A. (218)
pracownia hotelarska
2 CT gr.2 j. włoski - Sadłek B. (103)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.1 j.francuski - Czyż E. (226)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.2 j. włoski - Gałązka B. (230)
6 12:45-13:30 historia
2 ct - Głąb M. (205)
podstawy hotelarstwa
2 ct - Serwotka-Torbicka J. (104)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
wychowanie fizyczne
2 CT WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język francuski
2 CT gr.1 j.francuski - Marczak A. (218)
pracownia hotelarska
2 CT gr.2 j. włoski - Sadłek B. (103)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.1 j.francuski - Czyż E. (226)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.2 j. włoski - Gałązka B. (230)
7 13:35-14:20 geografia rozszerzona
2 ct - Tomkiewicz A. (201)
religia
2 ct - Marszałek W. (106)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.1 j.francuski - Czyż E. (208)
pracownia informatyczna
2 CT gr.2 j. włoski - Tekiela K. (215)
podstawy marketingu i zarządzania
2 ct - Winiarska Hankus J. (205)
pracownia informatyczna
2 CT gr.1 j.francuski - Tekiela K. (215)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.2 j. włoski - Kozieł P. (15)
8 14:25-15:10 geografia rozszerzona
2 ct - Tomkiewicz A. (201)
matematyka
2 ct - Worwa B. (203)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.1 j.francuski - Czyż E. (208)
pracownia informatyczna
2 CT gr.2 j. włoski - Tekiela K. (215)
religia
2 ct - Marszałek W. (208)
pracownia informatyczna
2 CT gr.1 j.francuski - Tekiela K. (215)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.2 j. włoski - Kozieł P. (15)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Klasa 2 et - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia turystyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
2 08:55-09:40 pracownia turystyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański - Dubrawska D. (104)
podstawy działalności gospodarczej
2 ET gr.1 j.hiszpański - Rayss M. (226)
pracownia turystyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.1 j.hiszpański - Czyż E. (212)
pracownia informatyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
język hiszpański
2 ET gr.1 j.hiszpański - Lewicz M. (106)
język niemiecki
2 ET gr.2 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
3 09:50-10:35 pracownia turystyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański - Dubrawska D. (104)
podstawy działalności gospodarczej
2 ET gr.1 j.hiszpański - Rayss M. (226)
pracownia turystyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.1 j.hiszpański - Czyż E. (212)
pracownia informatyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
język hiszpański
2 ET gr.1 j.hiszpański - Lewicz M. (106)
język niemiecki
2 ET gr.2 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.2 j. niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (204)
4 10:50-11:35 pracownia turystyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański - Dubrawska D. (104)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.2 j. niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (217)
religia
2 et - Marszałek W. (106)
historia
2 et - Głąb M. (205)
matematyka
2 et - Worwa B. (203)
godzina do dyspozycji wychowawcy
2 et - Pniok J. (206)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
geografia turystyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański - Pniok J. (206)
matematyka
2 et - Worwa B. (203)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
pracownia informatyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański - Tekiela K. (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański - Tekiela K. (215)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.2 j. niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (217)
pracownia informatyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
2 ET WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
6 12:45-13:30 geografia rozszerzona
2 et - Pniok J. (206)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.1 j.hiszpański - Czyż E. (212)
podstawy działalności gospodarczej
2 ET gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (226)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Chłopcy - Dubrawski R. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Kowalewska M. (sala gimn.4)
pracownia informatyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański - Tekiela K. (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański - Tekiela K. (215)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.2 j. niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (212)
pracownia informatyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
2 ET WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
7 13:35-14:20 język polski
2 et - Drzewicki P. (207)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.1 j.hiszpański - Czyż E. (212)
podstawy działalności gospodarczej
2 ET gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (226)
geografia rozszerzona
2 et - Pniok J. (206)
język polski
2 et - Drzewicki P. (207)
religia
2 et - Marszałek W. (102)
8 14:25-15:10 język polski
2 et - Drzewicki P. (207)
geografia turystyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki - Pniok J. (206)
wychowanie fizyczne
2 ET WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 ET gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 ET gr.1 j.hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
9 15:15-16:00 organizacja imprez i usług turystycznych
2 ET gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 ET gr.1 j.hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
10 16:05-16:50

Klasa 3 at - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia hotelarska
3 AT gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
język niemiecki
3 AT gr.2 j. niemiecki - Krawczyk B. (218)
2 08:55-09:40 język polski
3 at - Knyps K. (201)
pracownia hotelarska
3 AT gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
organizacja pracy w recepcji
3 AT gr.2 j. niemiecki - Kozieł P. (15)
animacja czasu wolnego
3 at - Szczotka Ł. (204)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.2 j. niemiecki - Dziewiński P. (101)
3 09:50-10:35 język angielski zawodowy
3 AT gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (103)
język angielski zawodowy
3 AT gr.2 j. niemiecki - Czyż E. (105)
pracownia hotelarska
3 AT gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
organizacja pracy w recepcji
3 AT gr.2 j. niemiecki - Kozieł P. (15)
historia i społeczeństwo
3 at - Głąb M. (205)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.1 j. niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (217)
pracownia informatyczna
3 AT gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.2 j. niemiecki - Dziewiński P. (101)
wychowanie fizyczne
3 AT WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.1)
4 10:50-11:35 pracownia gastronomiczna
3 AT gr.1 j. niemiecki - Rybarska M. (13)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.2 j. niemiecki - Dziewiński P. (212)
pracownia informatyczna
3 AT gr.1 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
pracownia gastronomiczna
3 AT gr.2 j. niemiecki - Rybarska M. (13)
geografia rozszerzona
3 at - Tomkiewicz A. (201)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.1 j. niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (15)
pracownia informatyczna
3 AT gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
pracownia informatyczna
3 AT gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
3 AT WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.1)
5 11:45-12:30 pracownia gastronomiczna
3 AT gr.1 j. niemiecki - Rybarska M. (13)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.2 j. niemiecki - Dziewiński P. (15)
pracownia informatyczna
3 AT gr.1 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
pracownia gastronomiczna
3 AT gr.2 j. niemiecki - Rybarska M. (13)
matematyka
3 at - Janik I. (204)
podstawy marketingu i zarządzania
3 at - Mamorska-Kozieł S. (106)
matematyka
3 at - Janik I. (204)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
pracownia informatyczna
3 AT gr.1 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
organizacja pracy w recepcji
3 AT gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
pracownia hotelarska
3 AT gr.2 j. niemiecki - Sadłek B. (105)
matematyka
3 at - Janik I. (204)
religia
3 at - Marszałek W. (217)
język polski
3 at - Knyps K. (103)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
3 AT WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.1)
organizacja pracy w recepcji
3 AT gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
pracownia hotelarska
3 AT gr.2 j. niemiecki - Sadłek B. (105)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.1 j. niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (218)
godzina do dyspozycji wychowawcy
3 at - Dubrawski R. (103)
język polski
3 at - Knyps K. (103)
8 14:25-15:10 język niemiecki
3 AT gr.1 j. niemiecki - Krawczyk B. (218)
pracownia hotelarska
3 AT gr.2 j. niemiecki - Sadłek B. (105)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.1 j. niemiecki - Godlewska-Ucińska M. (218)
religia
3 at - Marszałek W. (102)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Klasa 3 bt - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
3 BT gr. 1 hiszpański - Czyż E. (212)
geografia rozszerzona
3 bt - Tomkiewicz A. (201)
język hiszpański
3 BT gr. 1 hiszpański - Lewicz M. (106)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 2 hiszpański - Górska D. (102)
2 08:55-09:40 pracownia informatyczna
3 BT gr. 2 hiszpański - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Dubrawski R. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
3 BT gr. 1 hiszpański - Czyż E. (212)
język angielski zawodowy
3 BT gr. 1 hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (102)
pracownia informatyczna
3 BT gr. 2 hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia gastronomiczna
3 BT gr. 1 hiszpański - Kozieł P. (15)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 2 hiszpański - Górska D. (102)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Dubrawski R. (sala gimn.2)
pracownia informatyczna
3 BT gr. 1 hiszpański - Mynarski A. (214)
3 09:50-10:35 pracownia informatyczna
3 BT gr. 2 hiszpański - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
3 BT WF Dziewczyny (WF 1) - Dubrawski R. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Dubrawski R. (sala gimn.2)
pracownia informatyczna
3 BT gr. 1 hiszpański - Mynarski A. (214)
język angielski rozszerzony
3 BT gr. 2 hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (206)
wychowanie fizyczne
3 BT WF Dziewczyny (WF 1) - Dubrawski R. (sala gimn.1)
pracownia gastronomiczna
3 BT gr. 1 hiszpański - Kozieł P. (15)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 2 hiszpański - Górska D. (102)
pracownia informatyczna
3 BT gr. 1 hiszpański - Mynarski A. (214)
język hiszpański
3 BT gr. 2 hiszpański - Lewicz M. (218)
4 10:50-11:35 religia
3 bt - Marszałek W. (103)
matematyka
3 bt - Janik I. (204)
język angielski rozszerzony
3 BT gr. 2 hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (226)
wychowanie fizyczne
3 BT WF Dziewczyny (WF 1) - Dubrawski R. (sala gimn.1)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 1 hiszpański - Górska D. (102)
język angielski zawodowy
3 BT gr. 2 hiszpański - Czyż E. (218)
matematyka
3 bt - Janik I. (204)
5 11:45-12:30 język angielski rozszerzony
3 BT gr. 1 hiszpański - Czyż E. (105)
język angielski rozszerzony
3 BT gr. 2 hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (218)
matematyka
3 bt - Janik I. (204)
historia i społeczeństwo
3 bt - Głąb M. (205)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 1 hiszpański - Górska D. (102)
organizacja pracy w recepcji
3 BT gr. 2 hiszpański - Nowak J. (101)
podstawy marketingu i zarządzania
3 bt - Mamorska-Kozieł S. (106)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
3 BT gr. 1 hiszpański - Czyż E. (105)
język angielski rozszerzony
3 BT gr. 2 hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (218)
język polski
3 bt - Drzewicki P. (207)
religia
3 bt - Marszałek W. (101)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 1 hiszpański - Górska D. (102)
organizacja pracy w recepcji
3 BT gr. 2 hiszpański - Nowak J. (101)
język polski
3 bt - Drzewicki P. (207)
7 13:35-14:20 godzina do dyspozycji wychowawcy
3 bt - Nowak J. (101)
animacja czasu wolnego
3 bt - Szczotka Ł. (208)
pracownia gastronomiczna
3 BT gr. 2 hiszpański - Kozieł P. (15)
organizacja pracy w recepcji
3 BT gr. 1 hiszpański - Nowak J. (101)
język polski
3 bt - Drzewicki P. (207)
8 14:25-15:10 pracownia gastronomiczna
3 BT gr. 2 hiszpański - Kozieł P. (15)
organizacja pracy w recepcji
3 BT gr. 1 hiszpański - Nowak J. (101)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Klasa 3 ct - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja pracy w recepcji
3 CT gr. 1 j. francuski - Kozieł P. (15)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 2 j. włoski - Dziewiński P. (215)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 2 j. włoski - Górska D. (102)
historia i społeczeństwo
3 ct - Głąb M. (205)
2 08:55-09:40 organizacja pracy w recepcji
3 CT gr. 1 j. francuski - Kozieł P. (15)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 2 j. włoski - Dziewiński P. (215)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
pracownia gastronomiczna
3 CT gr. 2 j. włoski - Serwotka-Torbicka J. (13)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 1 j. francuski - Mynarski A. (214)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 2 j. włoski - Dziewiński P. (105)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
organizacja pracy w recepcji
3 CT gr. 2 j. włoski - Kozieł P. (15)
3 09:50-10:35 animacja czasu wolnego
3 ct - Szczotka Ł. (101)
język francuski
3 CT gr. 1 j. francuski - Marczak A. (103)
język angielski zawodowy
3 CT gr. 2 j. włoski - Friedrich T. (217)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 1 j. francuski - Górska D. (102)
pracownia gastronomiczna
3 CT gr. 2 j. włoski - Serwotka-Torbicka J. (13)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 1 j. francuski - Mynarski A. (214)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 2 j. włoski - Dziewiński P. (105)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
organizacja pracy w recepcji
3 CT gr. 2 j. włoski - Kozieł P. (15)
4 10:50-11:35 matematyka
3 ct - Worwa B. (203)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 1 j. francuski - Górska D. (102)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 2 j. włoski - Mynarski A. (214)
religia
3 ct - Marszałek W. (101)
język polski
3 ct - Drzewicki P. (207)
religia
3 ct - Marszałek W. (102)
5 11:45-12:30 godzina do dyspozycji wychowawcy
3 ct - Karkoszka A. (205)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 1 j. francuski - Górska D. (102)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 2 j. włoski - Mynarski A. (214)
matematyka
3 ct - Worwa B. (203)
język polski
3 ct - Drzewicki P. (207)
język polski
3 ct - Drzewicki P. (207)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 CT WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 1 j. francuski - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 2 j. włoski - Górska D. (102)
matematyka
3 ct - Worwa B. (203)
język angielski zawodowy
3 CT gr. 1 j. francuski - Dziewiński P. (13)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 2 j. włoski - Mynarski A. (214)
geografia rozszerzona
3 ct - Tomkiewicz A. (201)
7 13:35-14:20 pracownia gastronomiczna
3 CT gr. 1 j. francuski - Serwotka-Torbicka J. (13)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 2 j. włoski - Górska D. (102)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 CT WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
podstawy marketingu i zarządzania
3 ct - Mamorska-Kozieł S. (106)
8 14:25-15:10 etyka
3 ct,et etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
pracownia gastronomiczna
3 CT gr. 1 j. francuski - Serwotka-Torbicka J. (13)
język włoski
3 CT gr. 2 j. włoski - Marczak A. (104)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 CT WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
9 15:15-16:00 etyka
3 ct,et etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
10 16:05-16:50

Klasa 3 et - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.1 j. hiszpański - Nawrocka-Kaniewska A. (105)
pracownia informatyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
język angielski zawodowy
3 ET gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
pracownia informatyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
2 08:55-09:40 organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.1 j. hiszpański - Nawrocka-Kaniewska A. (105)
pracownia informatyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Dubrawski R. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 ET WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
geografia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański - Pniok J. (206)
język angielski zawodowy
3 ET gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (105)
pracownia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.2 j. niemiecki - Czyż E. (218)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Dubrawski R. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 ET WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
3 09:50-10:35 pracownia informatyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.2 j. niemiecki - Nawrocka-Kaniewska A. (206)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Dubrawski R. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 ET WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
matematyka
3 et - Worwa B. (203)
pracownia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.2 j. niemiecki - Czyż E. (218)
geografia rozszerzona
3 et - Tomkiewicz A. (201)
4 10:50-11:35 pracownia informatyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.2 j. niemiecki - Czyż E. (105)
historia i społeczeństwo
3 et - Głąb M. (205)
matematyka
3 et - Worwa B. (203)
pracownia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
geografia rozszerzona
3 et - Tomkiewicz A. (201)
5 11:45-12:30 matematyka
3 et - Worwa B. (203)
język hiszpański
3 ET gr.1 j. hiszpański - Lewicz M. (226)
geografia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki - Pniok J. (206)
religia
3 et - Marszałek W. (101)
pracownia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
religia
3 et - Marszałek W. (102)
6 12:45-13:30 język polski
3 et - Drzewicki P. (207)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.1 j. hiszpański - Nawrocka-Kaniewska A. (215)
język niemiecki
3 ET gr.2 j. niemiecki - Krawczyk B. (218)
marketing i prawo w turystyce
3 et - Mamorska-Kozieł S. (104)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.1 j. hiszpański - Gałązka B. (230)
pracownia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
marketing i prawo w turystyce
3 et - Mamorska-Kozieł S. (106)
7 13:35-14:20 godzina do dyspozycji wychowawcy
3 et - Czyż E. (102)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.2 j. niemiecki - Nawrocka-Kaniewska A. (215)
język polski
3 et - Drzewicki P. (207)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.1 j. hiszpański - Gałązka B. (230)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
8 14:25-15:10 etyka
3 ct,et etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.2 j. niemiecki - Nawrocka-Kaniewska A. (215)
język polski
3 et - Drzewicki P. (207)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.1 j. hiszpański - Gałązka B. (230)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
9 15:15-16:00 etyka
3 ct,et etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
pracownia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
pracownia informatyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
10 16:05-16:50

Klasa 4 at - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
język niemiecki
4 AT gr. 2 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
godzina do dyspozycji wychowawcy
4 at - Gałązka B. (101)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Karkoszka A. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
2 08:55-09:40 matematyka
4 at - Janik I. (204)
historia i społeczeństwo
4 at - Głąb M. (205)
matematyka
4 at - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Karkoszka A. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
język polski
4 at - Knyps K. (201)
3 09:50-10:35 matematyka
4 at - Janik I. (204)
historia i społeczeństwo
4 at - Głąb M. (205)
matematyka
4 at - Janik I. (204)
język polski
4 at - Knyps K. (101)
wychowanie fizyczne
4 AT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki - Gałązka B. (103)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
4 AT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
język polski
4 at - Knyps K. (208)
geografia rozszerzona
4 at - Pniok J. (206)
język niemiecki
4 AT gr. 1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
wychowanie fizyczne
4 AT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki - Gałązka B. (103)
5 11:45-12:30 język niemiecki
4 AT gr. 1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
religia
4 at - Marszałek W. (106)
geografia rozszerzona
4 at - Pniok J. (206)
język niemiecki
4 AT gr. 1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
geografia rozszerzona
4 at - Pniok J. (206)
6 12:45-13:30 język polski
4 at - Knyps K. (208)
geografia rozszerzona
4 at - Pniok J. (206)
geografia rozszerzona
4 at - Pniok J. (206)
matematyka
4 at - Janik I. (204)
religia
4 at - Marszałek W. (102)
7 13:35-14:20 język polski
4 at - Knyps K. (208)
geografia rozszerzona
4 at - Pniok J. (206)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
język niemiecki
4 AT gr. 2 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
historia i społeczeństwo
4 at - Głąb M. (205)
8 14:25-15:10 język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
język niemiecki
4 AT gr. 2 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Klasa 4 bt - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
4 bt - Kliś M. (208)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (104)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
2 08:55-09:40 religia
4 bt - Kliś M. (208)
historia i społeczeństwo
4 bt - Głąb M. (205)
godzina do dyspozycji wychowawcy
4 bt - Głąb M. (205)
geografia rozszerzona
4 bt - Pniok J. (206)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
4 bt - Głąb M. (205)
geografia rozszerzona
4 bt - Pniok J. (206)
wychowanie fizyczne
4 BT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.3)
język hiszpański
4 BT gr. 2 j. hiszpański - Lewicz M. (103)
matematyka
4 bt - Janik I. (204)
geografia rozszerzona
4 bt - Pniok J. (206)
4 10:50-11:35 historia i społeczeństwo
4 bt - Głąb M. (205)
geografia rozszerzona
4 bt - Pniok J. (206)
wychowanie fizyczne
4 BT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.3)
język hiszpański
4 BT gr. 2 j. hiszpański - Lewicz M. (204)
język polski
4 bt - Pilch M. (208)
język hiszpański
4 BT gr. 1 j. hiszpański - Lewicz M. (226)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański - Dziewiński P. (217)
5 11:45-12:30 matematyka
4 bt - Janik I. (204)
język polski
4 bt - Pilch M. (208)
język polski
4 bt - Pilch M. (208)
geografia rozszerzona
4 bt - Pniok J. (206)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (103)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański - Dziewiński P. (214)
6 12:45-13:30 matematyka
4 bt - Janik I. (204)
język polski
4 bt - Pilch M. (208)
język polski
4 bt - Pilch M. (208)
geografia rozszerzona
4 bt - Pniok J. (206)
matematyka
4 bt - Janik I. (204)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
4 BT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
język hiszpański
4 BT gr. 2 j. hiszpański - Lewicz M. (217)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański - Dziewiński P. (230)
język hiszpański
4 BT gr. 1 j. hiszpański - Lewicz M. (104)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański - Dziewiński P. (103)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (212)
matematyka
4 bt - Janik I. (204)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (106)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański - Dziewiński P. (230)
język hiszpański
4 BT gr. 1 j. hiszpański - Lewicz M. (104)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański - Dziewiński P. (103)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (212)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (106)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Klasa 4 ct - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski zawodowy
4 CT gr. 2 j. włoski - Friedrich T. (217)
wychowanie fizyczne
4 CT WF Dziewczyny (WF 1) - Depczyński M. (sala gimn.1)
religia
4 ct - Kliś M. (103)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
2 08:55-09:40 język francuski
4 CT gr. 1 j. francuski - Marczak A. (218)
język angielski zawodowy
4 CT gr. 2 j. włoski - Friedrich T. (217)
matematyka
4 ct - Worwa B. (203)
religia
4 ct - Kliś M. (103)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
matematyka
4 ct - Worwa B. (203)
3 09:50-10:35 język polski
4 ct - Drzewicki P. (207)
matematyka
4 ct - Worwa B. (203)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
język włoski
4 CT gr. 2 j. włoski - Marczak A. (15)
geografia rozszerzona
4 ct - Tomkiewicz A. (201)
język polski
4 ct - Drzewicki P. (207)
4 10:50-11:35 geografia rozszerzona
4 ct - Tomkiewicz A. (201)
geografia rozszerzona
4 ct - Tomkiewicz A. (201)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
język włoski
4 CT gr. 2 j. włoski - Marczak A. (212)
geografia rozszerzona
4 ct - Tomkiewicz A. (201)
język polski
4 ct - Drzewicki P. (207)
5 11:45-12:30 godzina do dyspozycji wychowawcy
4 ct - Depczyński M. (104)
geografia rozszerzona
4 ct - Tomkiewicz A. (201)
język polski
4 ct - Drzewicki P. (207)
historia i społeczeństwo
4 ct - Głąb M. (205)
geografia rozszerzona
4 ct - Tomkiewicz A. (201)
6 12:45-13:30 matematyka
4 ct - Worwa B. (203)
historia i społeczeństwo
4 ct - Głąb M. (205)
język polski
4 ct - Drzewicki P. (207)
historia i społeczeństwo
4 ct - Głąb M. (205)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 2 j. włoski - Friedrich T. (218)
7 13:35-14:20 matematyka
4 ct - Worwa B. (203)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
język włoski
4 CT gr. 2 j. włoski - Marczak A. (104)
język francuski
4 CT gr. 1 j. francuski - Marczak A. (205)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 2 j. włoski - Friedrich T. (217)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 2 j. włoski - Friedrich T. (218)
8 14:25-15:10 etyka
3 ct,et etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 CT WF Dziewczyny (WF 1) - Depczyński M. (sala gimn.1)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski - Friedrich T. (217)
język francuski
4 CT gr. 1 j. francuski - Marczak A. (205)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 2 j. włoski - Friedrich T. (217)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
9 15:15-16:00 etyka
3 ct,et etyka - Krzyżowska-Szuta D. (223)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 CT WF Dziewczyny (WF 1) - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Dziewczyny (WF 2) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Klasa 4 et - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
4 et - Drzewicki P. (207)
język hiszpański
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Lewicz M. (206)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Karkoszka A. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
2 08:55-09:40 matematyka
4 et - Worwa B. (203)
język niemiecki
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Krawczyk B. (218)
język hiszpański
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Lewicz M. (208)
język niemiecki
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Krawczyk B. (218)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Dziewczyny (WF 2) - Karkoszka A. (sala gimn.2)
religia
4 et - Marszałek W. (204)
3 09:50-10:35 matematyka
4 et - Worwa B. (203)
język hiszpański
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Lewicz M. (215)
język niemiecki
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Krawczyk B. (218)
język polski
4 et - Drzewicki P. (207)
historia i społeczeństwo
4 et - Głąb M. (205)
matematyka
4 et - Worwa B. (203)
4 10:50-11:35 geografia rozszerzona
4 et - Pniok J. (206)
język polski
4 et - Drzewicki P. (207)
język polski
4 et - Drzewicki P. (207)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Friedrich T. (105)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Dziewiński P. (13)
matematyka
4 et - Worwa B. (203)
5 11:45-12:30 godzina do dyspozycji wychowawcy
4 et - Marszałek W. (106)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Friedrich T. (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Dziewiński P. (230)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Friedrich T. (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Dziewiński P. (214)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Friedrich T. (105)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Dziewiński P. (13)
historia i społeczeństwo
4 et - Głąb M. (205)
6 12:45-13:30 religia
4 et - Marszałek W. (106)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Friedrich T. (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Dziewiński P. (230)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Friedrich T. (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Dziewiński P. (103)
język polski
4 et - Drzewicki P. (207)
geografia rozszerzona
4 et - Pniok J. (206)
7 13:35-14:20 geografia rozszerzona
4 et - Pniok J. (206)
historia i społeczeństwo
4 et - Głąb M. (205)
matematyka
4 et - Worwa B. (203)
geografia rozszerzona
4 et - Pniok J. (206)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
4 ET WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
geografia rozszerzona
4 et - Pniok J. (206)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański - Friedrich T. (218)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki - Dziewiński P. (217)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 ET WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Chłopcy - Depczyński M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 ET WF Dziewczyny (WF 1) - Karkoszka A. (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Bieniek Wacław - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 informatyka
1 BT gr.1 (215)
2 08:55-09:40 informatyka
1 CT gr.1 j. hiszpański (226)
informatyka
1 BT gr.2 (230)
informatyka
1 ET gr.1 j. hiszpański (215)
3 09:50-10:35 pracownia informatyczna
2 BT gr.2 j. hiszpański (226)
pracownia informatyczna
2 BT gr.1 j. niemiecki (230)
pracownia informatyczna
2 BT gr.2 j. hiszpański (230)
4 10:50-11:35 informatyka
1 CT gr. 2 j. włoski (230)
pracownia informatyczna
2 BT gr.2 j. hiszpański (230)
5 11:45-12:30 pracownia informatyczna
2 BT gr.1 j. niemiecki (226)
6 12:45-13:30 pracownia informatyczna
2 BT gr.1 j. niemiecki (226)
informatyka
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (214)
7 13:35-14:20 informatyka
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (214)
8 14:25-15:10 informatyka
1 ET gr.2 niemiecki (214)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Chrobak-Juros Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język niemiecki
4 AT gr. 2 j. niemiecki (212)
2 08:55-09:40 język niemiecki
2 AT gr.1 j. niemiecki (212)
język niemiecki
2 ET gr.2 j. niemiecki (212)
3 09:50-10:35 język niemiecki
2 AT gr.1 j. niemiecki (212)
język niemiecki
2 ET gr.2 j. niemiecki (212)
4 10:50-11:35 język niemiecki
4 AT gr. 1 j. niemiecki (212)
5 11:45-12:30 język niemiecki
4 AT gr. 1 j. niemiecki (212)
język niemiecki
4 AT gr. 1 j. niemiecki (212)
6 12:45-13:30 podstawy hotelarstwa
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (212)
7 13:35-14:20 podstawy hotelarstwa
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (212)
język niemiecki
4 AT gr. 2 j. niemiecki (212)
8 14:25-15:10 język niemiecki
4 AT gr. 2 j. niemiecki (212)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Czyż Estera - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
3 BT gr. 1 hiszpański (212)
język angielski zawodowy
3 ET gr.1 j. hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.2 j. hiszpański (212)
2 08:55-09:40 język angielski rozszerzony
3 BT gr. 1 hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.1 j.hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.2 j. niemiecki (218)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.2 j. hiszpański (212)
3 09:50-10:35 język angielski zawodowy
3 AT gr.2 j. niemiecki (105)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.1 j.hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.2 j. niemiecki (218)
język angielski rozszerzony
1 CT gr.1 j. hiszpański (212)
4 10:50-11:35 język angielski rozszerzony
3 ET gr.2 j. niemiecki (105)
język angielski rozszerzony
1 ET gr.1 j. hiszpański (212)
język angielski zawodowy
3 BT gr. 2 hiszpański (218)
język angielski rozszerzony
1 CT gr.1 j. hiszpański (212)
5 11:45-12:30 język angielski rozszerzony
3 BT gr. 1 hiszpański (105)
język angielski rozszerzony
1 ET gr.1 j. hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.2 j. hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.1 j.francuski (226)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
3 BT gr. 1 hiszpański (105)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.1 j.hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.2 j. hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.1 j.francuski (226)
7 13:35-14:20 godzina do dyspozycji wychowawcy
3 et (102)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.1 j.hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.1 j.francuski (208)
8 14:25-15:10 język angielski rozszerzony
2 CT gr.1 j.francuski (208)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Depczyński Mariusz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 CT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Chłopcy (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Chłopcy (sala gimn.2)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF chłopcy (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Chłopcy (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF chłopcy (sala gimn.1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF chłopcy (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.1 (sala gimn.1)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
2 AT WF Chłopcy (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.1 (sala gimn.1)
5 11:45-12:30 godzina do dyspozycji wychowawcy
4 ct (104)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.1 (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Chłopcy (sala gimn.2)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Chłopcy (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Chłopcy (sala gimn.2)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Chłopcy (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Chłopcy (sala gimn.2)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
4 CT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Chłopcy (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Chłopcy (sala gimn.2)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 CT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Chłopcy (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Drzewicki Piotr - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
4 et (207)
2 08:55-09:40 język polski
1 bt (207)
język polski
1 bt (207)
3 09:50-10:35 język polski
4 ct (207)
język polski
1 bt (207)
język polski
4 et (207)
język polski
1 et (207)
język polski
4 ct (207)
4 10:50-11:35 język polski
1 et (207)
język polski
4 et (207)
język polski
4 et (207)
język polski
3 ct (207)
język polski
4 ct (207)
5 11:45-12:30 język polski
1 et (207)
język polski
4 ct (207)
język polski
3 ct (207)
język polski
3 ct (207)
6 12:45-13:30 język polski
3 et (207)
język polski
3 bt (207)
język polski
4 ct (207)
język polski
4 et (207)
język polski
3 bt (207)
7 13:35-14:20 język polski
2 et (207)
język polski
3 et (207)
język polski
2 et (207)
język polski
3 bt (207)
8 14:25-15:10 język polski
2 et (207)
język polski
3 et (207)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dubrawska Danuta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia turystyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki (104)
pracownia hotelarska
2 AT gr.1 j. niemiecki (104)
2 08:55-09:40 pracownia turystyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański (104)
pracownia turystyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki (104)
pracownia hotelarska
2 AT gr.2 j.hiszpański (104)
pracownia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia hotelarska
2 AT gr.1 j. niemiecki (104)
3 09:50-10:35 pracownia turystyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański (104)
pracownia turystyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki (104)
pracownia hotelarska
2 AT gr.2 j.hiszpański (104)
pracownia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia hotelarska
2 AT gr.1 j. niemiecki (104)
4 10:50-11:35 pracownia turystyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański (104)
pracownia hotelarska
2 AT gr.2 j.hiszpański (104)
pracownia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański (104)
5 11:45-12:30 godzina do dyspozycji wychowawcy
1 at (104)
pracownia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański (104)
6 12:45-13:30 podstawy turystyki
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (104)
pracownia hotelarska
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (104)
pracownia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki (104)
7 13:35-14:20 podstawy turystyki
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (104)
pracownia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki (104)
8 14:25-15:10 pracownia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki (104)
9 15:15-16:00 pracownia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki (104)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dubrawski Rafał - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF chłopcy (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 CT WF dziewczyny (WF1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF chłopcy (sala gimn.1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF chłopcy (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF chłopcy (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.2)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
3 BT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 BT, ET WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 BT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
3 BT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Chłopcy (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Chłopcy (sala gimn.3)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF chłopcy (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Chłopcy (sala gimn.3)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF chłopcy (sala gimn.3)
godzina do dyspozycji wychowawcy
3 at (103)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
1 CT WF dziewczyny (WF1) (sala gimn.2)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
1 CT WF dziewczyny (WF1) (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dziewiński Przemysław - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
3 CT gr. 2 j. włoski (215)
2 08:55-09:40 język angielski rozszerzony
3 CT gr. 2 j. włoski (215)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 2 j. włoski (105)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.2 j. niemiecki (101)
3 09:50-10:35 język angielski zawodowy
3 AT gr.1 j. niemiecki (103)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.1 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 2 j. włoski (105)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.2 j. niemiecki (101)
4 10:50-11:35 język angielski rozszerzony
3 AT gr.2 j. niemiecki (212)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.1 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki (13)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański (217)
5 11:45-12:30 język angielski rozszerzony
3 AT gr.2 j. niemiecki (15)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki (214)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki (13)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański (214)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki (103)
język angielski zawodowy
3 CT gr. 1 j. francuski (13)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.1 j. niemiecki (217)
7 13:35-14:20 język angielski zawodowy
2 BT gr.2 j. hiszpański (101)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański (230)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański (103)
język angielski rozszerzony
2 BT gr.1 j. niemiecki (217)
8 14:25-15:10 język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański (230)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 2 j. hiszpański (103)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 2 j. niemiecki (217)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Friedrich Tomasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski zawodowy
4 CT gr. 2 j. włoski (217)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.1 j. niemiecki (217)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 1 j. francuski (217)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski (217)
język angielski zawodowy
2 CT gr.2 j. włoski (217)
2 08:55-09:40 język angielski zawodowy
4 CT gr. 2 j. włoski (217)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.1 j. niemiecki (217)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 1 j. francuski (217)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski (217)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 1 j. francuski (217)
3 09:50-10:35 język angielski zawodowy
2 AT gr.2 j.hiszpański (217)
język angielski zawodowy
3 CT gr. 2 j. włoski (217)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski (217)
język angielski rozszerzony
3 CT gr. 1 j. francuski (217)
4 10:50-11:35 język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański (105)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.1 j. niemiecki (218)
5 11:45-12:30 język angielski rozszerzony
1 BT gr.1 (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański (105)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.1 j. niemiecki (218)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
1 BT gr.1 (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański (217)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 2 j. włoski (218)
7 13:35-14:20 język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski (217)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 2 j. włoski (217)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 2 j. włoski (218)
8 14:25-15:10 język angielski rozszerzony
4 CT gr. 1 j. francuski (217)
język angielski rozszerzony
4 CT gr. 2 j. włoski (217)
język angielski rozszerzony
4 ET gr. 1 j. hiszpański (218)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Gałązka Barbara - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.2 j.hiszpański (230)
godzina do dyspozycji wychowawcy
4 at (101)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki (230)
2 08:55-09:40 język angielski rozszerzony
2 CT gr.2 j. włoski (230)
język angielski rozszerzony
2 AT gr.2 j.hiszpański (230)
język angielski zawodowy
3 ET gr.2 j. niemiecki (105)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki (230)
język angielski zawodowy
2 CT gr.1 j.francuski (230)
3 09:50-10:35 język angielski rozszerzony
2 CT gr.2 j. włoski (230)
język angielski rozszerzony
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (105)
język angielski zawodowy
2 AT gr.1 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki (103)
4 10:50-11:35 język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (105)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki (103)
5 11:45-12:30 język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
1 BT gr.2 (230)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 2 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.2 j. włoski (230)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
2 AT gr.2 j.hiszpański (230)
język angielski rozszerzony
1 BT gr.2 (230)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.1 j. hiszpański (230)
język angielski rozszerzony
2 CT gr.2 j. włoski (230)
7 13:35-14:20 język angielski rozszerzony
2 AT gr.2 j.hiszpański (230)
język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.1 j. hiszpański (230)
8 14:25-15:10 język angielski rozszerzony
4 AT gr. 1 j. niemiecki (230)
język angielski rozszerzony
3 ET gr.1 j. hiszpański (230)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Głąb Maria - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wiedza o społeczeństwie
1 bt (205)
historia i społeczeństwo
3 ct (205)
2 08:55-09:40 historia i społeczeństwo
4 at (205)
historia i społeczeństwo
4 bt (205)
godzina do dyspozycji wychowawcy
4 bt (205)
historia
1 at (205)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
4 bt (205)
historia i społeczeństwo
4 at (205)
historia i społeczeństwo
3 at (205)
historia i społeczeństwo
4 et (205)
historia
1 et (205)
4 10:50-11:35 historia i społeczeństwo
4 bt (205)
historia i społeczeństwo
3 et (205)
historia
2 et (205)
wiedza o społeczeństwie
1 at (205)
5 11:45-12:30 historia
1 bt (205)
historia i społeczeństwo
3 bt (205)
historia i społeczeństwo
4 ct (205)
historia i społeczeństwo
4 et (205)
6 12:45-13:30 historia
2 ct (205)
historia i społeczeństwo
4 ct (205)
historia i społeczeństwo
4 ct (205)
wiedza o społeczeństwie
1 ct (205)
7 13:35-14:20 wiedza o społeczeństwie
1 et (205)
historia i społeczeństwo
4 et (205)
historia i społeczeństwo
4 at (205)
8 14:25-15:10 historia
2 bt (205)
historia
1 ct (205)
9 15:15-16:00 historia
2 at (205)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Godlewska-Ucińska M. - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański (104)
język angielski rozszerzony
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (101)
język angielski rozszerzony
1 ET gr.2 niemiecki (208)
2 08:55-09:40 język angielski rozszerzony
1 CT gr. 2 j. włoski (206)
język angielski zawodowy
3 BT gr. 1 hiszpański (102)
język angielski
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (101)
język angielski rozszerzony
1 ET gr.2 niemiecki (208)
3 09:50-10:35 język angielski rozszerzony
1 CT gr. 2 j. włoski (212)
język angielski rozszerzony
3 BT gr. 2 hiszpański (206)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.1 j. niemiecki (217)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.2 j. niemiecki (204)
4 10:50-11:35 język angielski rozszerzony
2 ET gr.2 j. niemiecki (217)
język angielski rozszerzony
3 BT gr. 2 hiszpański (226)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.1 j. niemiecki (15)
5 11:45-12:30 język angielski rozszerzony
3 BT gr. 2 hiszpański (218)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.2 j. niemiecki (217)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański (103)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
3 BT gr. 2 hiszpański (218)
język angielski rozszerzony
2 ET gr.2 j. niemiecki (212)
7 13:35-14:20 język angielski zawodowy
2 BT gr.1 j. niemiecki (218)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.1 j. niemiecki (218)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański (212)
8 14:25-15:10 język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański (106)
język angielski rozszerzony
3 AT gr.1 j. niemiecki (218)
język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański (212)
9 15:15-16:00 język angielski rozszerzony
4 BT gr. 1 j. hiszpański (106)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Górska Dorota - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia hotelarska
2 BT gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
3 AT gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 2 j. włoski (102)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 2 hiszpański (102)
2 08:55-09:40 pracownia hotelarska
2 BT gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
3 AT gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 2 hiszpański (102)
3 09:50-10:35 pracownia hotelarska
2 BT gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
3 AT gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 1 j. francuski (102)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 2 hiszpański (102)
4 10:50-11:35 pracownia hotelarska
2 BT gr.2 j. hiszpański (102)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 1 j. francuski (102)
godzina do dyspozycji wychowawcy
2 bt (102)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 1 hiszpański (102)
5 11:45-12:30 pracownia hotelarska
2 BT gr.2 j. hiszpański (102)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 1 j. francuski (102)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 1 hiszpański (102)
6 12:45-13:30 pracownia hotelarska
2 BT gr.2 j. hiszpański (102)
pracownia hotelarska
3 CT gr. 2 j. włoski (102)
pracownia hotelarska
3 BT gr. 1 hiszpański (102)
7 13:35-14:20 pracownia hotelarska
3 CT gr. 2 j. włoski (102)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Hałas Alicja - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 chemia
1 ct (208)
2 08:55-09:40 fizyka
1 bt (208)
3 09:50-10:35 fizyka
1 et (208)
chemia
1 et (208)
4 10:50-11:35 fizyka
1 ct (208)
chemia
1 bt (104)
5 11:45-12:30 fizyka
1 at (208)
chemia
1 at (208)
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Janik Izabela - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 matematyka
2 at (204)
2 08:55-09:40 matematyka
4 at (204)
matematyka
1 at (204)
matematyka
4 at (204)
3 09:50-10:35 matematyka
4 at (204)
matematyka
1 at (204)
matematyka
4 at (204)
matematyka
4 bt (204)
4 10:50-11:35 matematyka
3 bt (204)
matematyka
1 bt (204)
matematyka
3 bt (204)
5 11:45-12:30 matematyka
4 bt (204)
matematyka
3 bt (204)
matematyka
3 at (204)
matematyka
1 at (204)
matematyka
3 at (204)
6 12:45-13:30 matematyka
4 bt (204)
matematyka
2 at (204)
matematyka
3 at (204)
matematyka
4 at (204)
matematyka
4 bt (204)
7 13:35-14:20 matematyka
2 bt (204)
matematyka
1 bt (204)
matematyka
4 bt (204)
8 14:25-15:10 matematyka
1 bt (204)
matematyka
2 bt (204)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Karkoszka Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.3)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
3 ET WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
4 AT, ET WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 ET WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
3 ET WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.2 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 AT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
2 AT WF Dziewczyny (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.2 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 AT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
5 11:45-12:30 godzina do dyspozycji wychowawcy
3 ct (205)
wychowanie fizyczne
2 BT WF gr.2 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Dziewczyny (sala gimn.1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 CT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
2 AT WF Dziewczyny (sala gimn.1)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
3 AT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 CT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
4 ET WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
3 CT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 ET WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
4 ET WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kliś Marcin - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
4 bt (208)
religia
4 ct (103)
2 08:55-09:40 religia
4 bt (208)
religia
4 ct (103)
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Knyps Klaudiusz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język polski
3 at (201)
język polski
4 at (201)
3 09:50-10:35 język polski
4 at (101)
4 10:50-11:35 język polski
4 at (208)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30 język polski
4 at (208)
język polski
3 at (103)
7 13:35-14:20 język polski
4 at (208)
język polski
3 at (103)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kowalewska Marta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 ET WF dziewczyny (WF1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 AT WF dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 ET WF dziewczyny (WF1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 AT WF dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 BT WF dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
1 BT WF dziewczyny (WF 1) (sala gimn.4)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
1 BT WF dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.4)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.4)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF dziewczyny (WF2) (sala gimn.4)
wychowanie fizyczne
2 CT, ET WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.4)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF dziewczyny (WF2) (sala gimn.4)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF dziewczyny (WF2) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 BT, CT WF dziewczyny (WF2) (sala gimn.1)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
1 AT WF dziewczyny (WF 1) (sala gimn.4)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF dziewczyny (WF2) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 AT, ET WF dziewczyny (WF2) (sala gimn.4)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
1 ET WF dziewczyny (WF1) (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kozieł Patryk - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja pracy w recepcji
3 CT gr. 1 j. francuski (15)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.1 j.francuski (15)
2 08:55-09:40 organizacja pracy w recepcji
3 CT gr. 1 j. francuski (15)
organizacja pracy w recepcji
3 AT gr.2 j. niemiecki (15)
podstawy hotelarstwa
1 ct (101)
pracownia gastronomiczna
3 BT gr. 1 hiszpański (15)
organizacja pracy w recepcji
3 CT gr. 2 j. włoski (15)
3 09:50-10:35 organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.2 (15)
organizacja pracy w recepcji
3 AT gr.2 j. niemiecki (15)
podstawy hotelarstwa
1 ct (101)
pracownia gastronomiczna
3 BT gr. 1 hiszpański (15)
organizacja pracy w recepcji
3 CT gr. 2 j. włoski (15)
4 10:50-11:35 organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.2 (15)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.1 j.francuski (15)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.2 j. włoski (15)
5 11:45-12:30 organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.1 j.francuski (15)
organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.1 (15)
podstawy hotelarstwa
1 bt (104)
6 12:45-13:30 organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.1 (15)
godzina do dyspozycji wychowawcy
1 bt (106)
podstawy hotelarstwa
1 bt (104)
7 13:35-14:20 organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.1 (15)
pracownia gastronomiczna
3 BT gr. 2 hiszpański (15)
organizacja pracy w recepcji
1 BT gr.2 (15)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.2 j. włoski (15)
8 14:25-15:10 pracownia gastronomiczna
3 BT gr. 2 hiszpański (15)
organizacja pracy w recepcji
2 CT gr.2 j. włoski (15)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Krawczyk Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język niemiecki
3 AT gr.2 j. niemiecki (218)
2 08:55-09:40 język niemiecki
4 ET gr. 2 j. niemiecki (218)
język niemiecki
4 ET gr. 2 j. niemiecki (218)
3 09:50-10:35 język niemiecki
4 ET gr. 2 j. niemiecki (218)
język niemiecki
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (218)
4 10:50-11:35 język niemiecki
1 ET gr.2 niemiecki (218)
język niemiecki
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (218)
5 11:45-12:30 język niemiecki
1 ET gr.2 niemiecki (218)
język niemiecki
2 BT gr.1 j. niemiecki (218)
6 12:45-13:30 język niemiecki
3 ET gr.2 j. niemiecki (218)
język niemiecki
2 BT gr.1 j. niemiecki (218)
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10 język niemiecki
3 AT gr.1 j. niemiecki (218)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Krywult-Malejko Urszula - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30 organizacja imprez i usług turystycznych
1 ET gr.2 niemiecki (105)
6 12:45-13:30 podstawy turystyki
1 et (102)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 ET gr.1 j. hiszpański (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 ET gr.2 niemiecki (105)
7 13:35-14:20 podstawy turystyki
1 et (102)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 ET gr.1 j. hiszpański (105)
godzina do dyspozycji wychowawcy
1 et (104)
8 14:25-15:10 organizacja imprez i usług turystycznych
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 ET gr.2 j. niemiecki (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 ET gr.1 j.hiszpański (105)
9 15:15-16:00 organizacja imprez i usług turystycznych
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 ET gr.2 j. niemiecki (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 ET gr.1 j.hiszpański (105)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Lewicz Marta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język hiszpański
2 BT gr.2 j. hiszpański (103)
język hiszpański
4 ET gr. 1 j. hiszpański (206)
język hiszpański
3 BT gr. 1 hiszpański (106)
język hiszpański
2 AT gr.2 j.hiszpański (218)
2 08:55-09:40 język hiszpański
2 BT gr.2 j. hiszpański (103)
język hiszpański
4 ET gr. 1 j. hiszpański (208)
język hiszpański
2 ET gr.1 j.hiszpański (106)
język hiszpański
2 AT gr.2 j.hiszpański (218)
3 09:50-10:35 język hiszpański
4 ET gr. 1 j. hiszpański (215)
język hiszpański
4 BT gr. 2 j. hiszpański (103)
język hiszpański
2 ET gr.1 j.hiszpański (106)
język hiszpański
3 BT gr. 2 hiszpański (218)
4 10:50-11:35 język hiszpański
4 BT gr. 2 j. hiszpański (204)
język hiszpański
4 BT gr. 1 j. hiszpański (226)
5 11:45-12:30 język hiszpański
1 BT gr.2 (201)
język hiszpański
3 ET gr.1 j. hiszpański (226)
język hiszpański
1 BT gr.1 (105)
język hiszpański
1 ET gr.1 j. hiszpański (15)
6 12:45-13:30 język hiszpański
1 BT gr.2 (214)
język hiszpański
1 CT gr.1 j. hiszpański (103)
język hiszpański
1 BT gr.1 (105)
język hiszpański
1 ET gr.1 j. hiszpański (212)
7 13:35-14:20 język hiszpański
4 BT gr. 2 j. hiszpański (217)
język hiszpański
1 CT gr.1 j. hiszpański (103)
język hiszpański
4 BT gr. 1 j. hiszpański (104)
8 14:25-15:10 język hiszpański
4 BT gr. 1 j. hiszpański (104)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Mamorska-Kozieł Sylwia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja pracy w recepcji
1 CT gr. 2 j. włoski (106)
2 08:55-09:40 pracownia hotelarska
1 CT gr. 2 j. włoski (106)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr.1 j. hiszpański (106)
pracownia hotelarska
1 BT gr.1 (106)
3 09:50-10:35 organizacja pracy w recepcji
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (106)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr.1 j. hiszpański (106)
pracownia hotelarska
1 BT gr.2 (106)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr. 2 j. włoski (105)
4 10:50-11:35 organizacja pracy w recepcji
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (106)
pracownia hotelarska
1 CT gr.1 j. hiszpański (106)
organizacja pracy w recepcji
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (106)
organizacja pracy w recepcji
1 CT gr. 2 j. włoski (105)
5 11:45-12:30 organizacja pracy w recepcji
1 CT gr.1 j. hiszpański (106)
podstawy marketingu i zarządzania
3 at (106)
podstawy marketingu i zarządzania
3 bt (106)
6 12:45-13:30 marketing i prawo w turystyce
3 et (104)
marketing i prawo w turystyce
3 et (106)
7 13:35-14:20 podstawy marketingu i zarządzania
3 ct (106)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Marczak Aneta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język francuski
4 CT gr. 1 j. francuski (218)
3 09:50-10:35 język włoski
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (218)
język francuski
3 CT gr. 1 j. francuski (103)
język włoski
4 CT gr. 2 j. włoski (15)
4 10:50-11:35 język włoski
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (218)
język włoski
2 CT gr.2 j. włoski (105)
język włoski
4 CT gr. 2 j. włoski (212)
5 11:45-12:30 język włoski
2 CT gr.2 j. włoski (105)
język włoski
1 CT gr. 2 j. włoski (102)
język francuski
2 CT gr.1 j.francuski (218)
6 12:45-13:30 język włoski
1 CT gr. 2 j. włoski (205)
język francuski
2 CT gr.1 j.francuski (218)
7 13:35-14:20 język włoski
4 CT gr. 2 j. włoski (104)
język francuski
4 CT gr. 1 j. francuski (205)
8 14:25-15:10 język włoski
3 CT gr. 2 j. włoski (104)
język francuski
4 CT gr. 1 j. francuski (205)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Marszałek Wiesława - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
1 at (204)
2 08:55-09:40 religia
1 et (201)
religia
1 bt (103)
religia
4 et (204)
3 09:50-10:35 religia
2 at (201)
religia
1 bt (103)
religia
1 at (102)
4 10:50-11:35 religia
3 bt (103)
religia
2 et (106)
religia
3 ct (101)
religia
2 at (205)
religia
3 ct (102)
5 11:45-12:30 godzina do dyspozycji wychowawcy
4 et (106)
religia
4 at (106)
religia
3 et (101)
religia
1 et (208)
religia
3 et (102)
6 12:45-13:30 religia
4 et (106)
religia
3 bt (101)
religia
3 at (217)
religia
4 at (102)
7 13:35-14:20 religia
1 ct (204)
religia
2 ct (106)
religia
2 bt (101)
religia
2 et (102)
8 14:25-15:10 religia
1 ct (204)
religia
2 bt (106)
religia
2 ct (208)
religia
3 at (102)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Mynarski Arkadiusz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 pracownia informatyczna
3 BT gr. 2 hiszpański (214)
pracownia informatyczna
3 BT gr. 2 hiszpański (214)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 1 j. francuski (214)
pracownia informatyczna
3 BT gr. 1 hiszpański (214)
3 09:50-10:35 pracownia informatyczna
3 BT gr. 2 hiszpański (214)
pracownia informatyczna
3 BT gr. 1 hiszpański (214)
pracownia informatyczna
2 AT gr.1 j. niemiecki (214)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 1 j. francuski (214)
pracownia informatyczna
3 BT gr. 1 hiszpański (214)
4 10:50-11:35 pracownia informatyczna
2 AT gr.2 j.hiszpański (214)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 2 j. włoski (214)
pracownia informatyczna
2 AT gr.1 j. niemiecki (214)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.2 j. niemiecki (214)
pracownia informatyczna
2 AT gr.2 j.hiszpański (214)
5 11:45-12:30 pracownia informatyczna
2 AT gr.2 j.hiszpański (214)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 2 j. włoski (214)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.2 j. niemiecki (214)
6 12:45-13:30 pracownia informatyczna
3 CT gr. 1 j. francuski (214)
pracownia informatyczna
3 CT gr. 2 j. włoski (214)
pracownia informatyczna
2 AT gr.1 j. niemiecki (214)
7 13:35-14:20 pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.1 j. hiszpański (214)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.1 j. hiszpański (214)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.2 j. niemiecki (214)
8 14:25-15:10 pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.1 j. hiszpański (214)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.1 j. hiszpański (214)
pracownia informacji turystycznej
3 ET gr.2 j. niemiecki (214)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Nawrocka-Kaniewska Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.1 j. hiszpański (105)
2 08:55-09:40 organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.1 j. hiszpański (105)
3 09:50-10:35 organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.2 j. niemiecki (206)
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30 organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.1 j. hiszpański (215)
7 13:35-14:20 organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.2 j. niemiecki (215)
8 14:25-15:10 organizacja imprez i usług turystycznych
3 ET gr.2 j. niemiecki (215)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Nowak Joanna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.1 j. niemiecki (101)
2 08:55-09:40 organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.1 j. niemiecki (101)
3 09:50-10:35 organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.2 j. hiszpański (101)
4 10:50-11:35 organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.1 j. niemiecki (101)
organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.2 j. hiszpański (101)
5 11:45-12:30 organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.1 j. niemiecki (101)
podstawy hotelarstwa
2 at (101)
organizacja pracy w recepcji
3 BT gr. 2 hiszpański (101)
organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.2 j.hiszpański (101)
6 12:45-13:30 organizacja pracy w recepcji
3 AT gr.1 j. niemiecki (101)
organizacja pracy w recepcji
3 BT gr. 2 hiszpański (101)
organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.2 j.hiszpański (101)
7 13:35-14:20 godzina do dyspozycji wychowawcy
3 bt (101)
organizacja pracy w recepcji
3 AT gr.1 j. niemiecki (101)
organizacja pracy w recepcji
3 BT gr. 1 hiszpański (101)
organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.1 j. niemiecki (101)
8 14:25-15:10 organizacja pracy w recepcji
2 AT gr.2 j.hiszpański (101)
organizacja pracy w recepcji
3 BT gr. 1 hiszpański (101)
organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.1 j. niemiecki (101)
9 15:15-16:00 organizacja pracy w recepcji
2 BT gr.2 j. hiszpański (101)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Pilch Małgorzata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
1 ct (201)
język polski
2 bt (207)
2 08:55-09:40 język polski
2 bt (207)
język polski
1 ct (208)
3 09:50-10:35 wiedza o kulturze
1 ct (201)
język polski
1 ct (208)
język polski
2 ct (208)
4 10:50-11:35 język polski
2 ct (204)
wiedza o kulturze
1 bt (208)
język polski
4 bt (208)
język polski
2 ct (208)
5 11:45-12:30 język polski
4 bt (208)
język polski
4 bt (208)
język polski
2 bt (217)
6 12:45-13:30 język polski
4 bt (208)
język polski
4 bt (208)
wiedza o kulturze
1 at (208)
język polski
1 at (208)
7 13:35-14:20 język polski
1 at (207)
język polski
1 at (208)
8 14:25-15:10 wiedza o kulturze
1 et (207)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Płaszczyk - Wilczek Barbara - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 biologia
1 et (208)
4 10:50-11:35 biologia
1 bt (104)
5 11:45-12:30 biologia
1 ct (104)
6 12:45-13:30 biologia
1 at (106)
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Pniok Jarosław - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia turystyczna
1 et (206)
geografia
1 bt (206)
2 08:55-09:40 geografia turystyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański (206)
geografia turystyczna
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (206)
geografia rozszerzona
4 bt (206)
3 09:50-10:35 geografia rozszerzona
4 bt (206)
geografia turystyczna
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (206)
geografia rozszerzona
4 bt (206)
4 10:50-11:35 geografia rozszerzona
4 et (206)
geografia rozszerzona
4 bt (206)
geografia rozszerzona
4 at (206)
geografia turystyczna
1 et (206)
godzina do dyspozycji wychowawcy
2 et (206)
5 11:45-12:30 geografia turystyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański (206)
geografia turystyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki (206)
geografia rozszerzona
4 at (206)
geografia rozszerzona
4 bt (206)
geografia rozszerzona
4 at (206)
6 12:45-13:30 geografia rozszerzona
2 et (206)
geografia rozszerzona
4 at (206)
geografia rozszerzona
4 at (206)
geografia rozszerzona
4 bt (206)
geografia rozszerzona
4 et (206)
7 13:35-14:20 geografia rozszerzona
4 et (206)
geografia rozszerzona
4 at (206)
geografia rozszerzona
2 et (206)
geografia
1 ct (206)
geografia rozszerzona
4 et (206)
8 14:25-15:10 geografia
1 at (226)
geografia turystyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki (206)
geografia rozszerzona
4 et (206)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Podkański Łukasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 edukacja dla bezpieczeństwa
1 at (106)
2 08:55-09:40 edukacja dla bezpieczeństwa
1 ct (106)
3 09:50-10:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 bt (104)
4 10:50-11:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 et (106)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Rayss Magdalena - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 podstawy działalności gospodarczej
1 CT gr. 2 j. włoski (226)
2 08:55-09:40 podstawy działalności gospodarczej
2 ET gr.1 j.hiszpański (226)
podstawy działalności gospodarczej
2 AT gr.1 j. niemiecki (226)
podstawy działalności gospodarczej
2 CT gr.2 j. włoski (226)
3 09:50-10:35 podstawy działalności gospodarczej
2 ET gr.1 j.hiszpański (226)
podstawy działalności gospodarczej
2 BT gr.2 j. hiszpański (226)
podstawy działalności gospodarczej
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (226)
podstawy działalności gospodarczej
2 AT gr.2 j.hiszpański (226)
4 10:50-11:35 podstawy działalności gospodarczej
2 BT gr.1 j. niemiecki (226)
podstawy przedsiębiorczości
1 at (103)
podstawy przedsiębiorczości
1 et (103)
podstawy działalności gospodarczej
2 CT gr.1 j.francuski (226)
5 11:45-12:30 podstawy przedsiębiorczości
1 ct (103)
podstawy przedsiębiorczości
1 at (103)
podstawy przedsiębiorczości
1 et (103)
podstawy działalności gospodarczej
1 BT gr.2 (226)
6 12:45-13:30 podstawy przedsiębiorczości
1 ct (103)
podstawy działalności gospodarczej
2 ET gr.2 j. niemiecki (226)
podstawy działalności gospodarczej
1 CT gr.1 j. hiszpański (226)
podstawy działalności gospodarczej
1 ET gr.2 niemiecki (226)
7 13:35-14:20 podstawy przedsiębiorczości
1 bt (103)
podstawy działalności gospodarczej
2 ET gr.2 j. niemiecki (226)
podstawy działalności gospodarczej
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (226)
podstawy działalności gospodarczej
1 BT gr.1 (226)
8 14:25-15:10 podstawy przedsiębiorczości
1 bt (103)
podstawy działalności gospodarczej
1 ET gr.1 j. hiszpański (226)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Rybarska Monika - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia gastronomiczna
2 CT gr.1 j.francuski (13)
pracownia gastronomiczna
2 CT gr.2 j. włoski (13)
2 08:55-09:40 pracownia gastronomiczna
2 CT gr.1 j.francuski (13)
pracownia gastronomiczna
2 CT gr.2 j. włoski (13)
3 09:50-10:35 pracownia gastronomiczna
2 CT gr.1 j.francuski (13)
pracownia gastronomiczna
2 CT gr.2 j. włoski (13)
4 10:50-11:35 pracownia gastronomiczna
3 AT gr.1 j. niemiecki (13)
pracownia gastronomiczna
3 AT gr.2 j. niemiecki (13)
5 11:45-12:30 pracownia gastronomiczna
3 AT gr.1 j. niemiecki (13)
pracownia gastronomiczna
3 AT gr.2 j. niemiecki (13)
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Sadłek Barbara - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia hotelarska
2 CT gr.1 j.francuski (105)
2 08:55-09:40 pracownia hotelarska
2 CT gr.1 j.francuski (105)
3 09:50-10:35 pracownia hotelarska
2 CT gr.1 j.francuski (105)
4 10:50-11:35 pracownia hotelarska
2 CT gr.2 j. włoski (103)
5 11:45-12:30 pracownia hotelarska
2 CT gr.2 j. włoski (103)
6 12:45-13:30 pracownia hotelarska
3 AT gr.2 j. niemiecki (105)
pracownia hotelarska
2 CT gr.2 j. włoski (103)
7 13:35-14:20 pracownia hotelarska
3 AT gr.2 j. niemiecki (105)
8 14:25-15:10 pracownia hotelarska
3 AT gr.2 j. niemiecki (105)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Serwotka-Torbicka Jolanta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia gastronomiczna
2 AT gr.2 j.hiszpański (13)
2 08:55-09:40 pracownia gastronomiczna
3 CT gr. 2 j. włoski (13)
pracownia gastronomiczna
2 AT gr.2 j.hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.1 j. niemiecki (13)
3 09:50-10:35 pracownia gastronomiczna
3 CT gr. 2 j. włoski (13)
pracownia gastronomiczna
2 AT gr.2 j.hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.1 j. niemiecki (13)
4 10:50-11:35 etyka i kultura zawodowa
1 ct (101)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.1 j. niemiecki (13)
5 11:45-12:30 godzina do dyspozycji wychowawcy
1 ct (212)
6 12:45-13:30 pracownia gastronomiczna
2 AT gr.1 j. niemiecki (13)
podstawy hotelarstwa
2 ct (104)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.2 j. hiszpański (13)
7 13:35-14:20 pracownia gastronomiczna
2 AT gr.1 j. niemiecki (13)
pracownia gastronomiczna
3 CT gr. 1 j. francuski (13)
podstawy hotelarstwa
2 bt (102)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.2 j. hiszpański (13)
8 14:25-15:10 pracownia gastronomiczna
2 AT gr.1 j. niemiecki (13)
pracownia gastronomiczna
3 CT gr. 1 j. francuski (13)
etyka i kultura zawodowa
1 bt (102)
pracownia gastronomiczna
2 BT gr.2 j. hiszpański (13)
9 15:15-16:00 etyka i kultura zawodowa
1 AT gr.1 hotelarska (j.niem.) (13)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Szczotka Łukasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 animacja czasu wolnego
1 et (103)
2 08:55-09:40 animacja czasu wolnego
3 at (204)
3 09:50-10:35 animacja czasu wolnego
3 ct (101)
wychowanie fizyczne
4 BT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
wychowanie fizyczne
4 AT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.2)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
4 AT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 BT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.3)
animacja czasu wolnego
1 AT gr.2 turystyczna (j. włoski) (217)
wychowanie fizyczne
4 AT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.2)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
2 CT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 CT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 ET WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 CT WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 ET WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
4 BT gr. 1 WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.2)
animacja czasu wolnego
3 bt (208)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.1)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 ET WF Dziewczyny (WF 1) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 AT, CT WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.1)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 BT, CT WF Dziewczyny (WF 2) (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Tekiela Krzysztof - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia informatyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki (215)
2 08:55-09:40 pracownia informatyczna
3 ET gr.2 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
2 CT gr.2 j. włoski (215)
3 09:50-10:35 pracownia informatyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
3 AT gr.2 j. niemiecki (215)
4 10:50-11:35 pracownia informatyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański (215)
pracownia informatyczna
3 AT gr.1 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
2 CT gr.1 j.francuski (215)
pracownia informatyczna
3 AT gr.2 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
3 AT gr.2 j. niemiecki (215)
5 11:45-12:30 pracownia informatyczna
3 AT gr.1 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki (215)
6 12:45-13:30 pracownia informatyczna
3 AT gr.1 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.1 j.hiszpański (215)
pracownia informatyczna
2 ET gr.2 j. niemiecki (215)
7 13:35-14:20 pracownia informatyczna
2 CT gr.2 j. włoski (215)
pracownia informatyczna
2 CT gr.1 j.francuski (215)
8 14:25-15:10 pracownia informatyczna
2 CT gr.2 j. włoski (215)
pracownia informatyczna
2 CT gr.1 j.francuski (215)
9 15:15-16:00 pracownia informatyczna
3 ET gr.1 j. hiszpański (215)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Tomkiewicz Anita - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia rozszerzona
3 bt (201)
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 geografia rozszerzona
2 ct (201)
geografia rozszerzona
4 ct (201)
geografia rozszerzona
3 et (201)
4 10:50-11:35 geografia rozszerzona
4 ct (201)
geografia rozszerzona
4 ct (201)
geografia rozszerzona
3 at (201)
geografia rozszerzona
4 ct (201)
geografia rozszerzona
3 et (201)
5 11:45-12:30 geografia rozszerzona
4 ct (201)
język polski
2 at (201)
geografia rozszerzona
2 bt (201)
geografia rozszerzona
4 ct (201)
6 12:45-13:30 geografia
1 et (201)
geografia rozszerzona
2 bt (201)
język polski
2 at (201)
geografia rozszerzona
2 bt (201)
geografia rozszerzona
3 ct (201)
7 13:35-14:20 geografia rozszerzona
2 ct (201)
geografia rozszerzona
2 at (201)
geografia rozszerzona
2 at (201)
język polski
2 at (201)
8 14:25-15:10 geografia rozszerzona
2 ct (201)
geografia rozszerzona
2 at (201)
godzina do dyspozycji wychowawcy
2 at (201)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Winiarska Hankus Jolanta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20 podstawy marketingu i zarządzania
2 ct (205)
8 14:25-15:10 podstawy marketingu i zarządzania
2 at (205)
9 15:15-16:00 podstawy marketingu i zarządzania
2 bt (205)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Wolentarska Jolanta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Worwa Barbara - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 matematyka
4 et (203)
matematyka
4 ct (203)
godzina do dyspozycji wychowawcy
2 ct (203)
matematyka
1 et (203)
matematyka
4 ct (203)
3 09:50-10:35 matematyka
4 et (203)
matematyka
4 ct (203)
matematyka
3 et (203)
matematyka
2 ct (203)
matematyka
4 et (203)
4 10:50-11:35 matematyka
3 ct (203)
matematyka
1 ct (203)
matematyka
3 et (203)
matematyka
2 et (203)
matematyka
4 et (203)
5 11:45-12:30 matematyka
3 et (203)
matematyka
2 et (203)
matematyka
3 ct (203)
matematyka
1 ct (203)
6 12:45-13:30 matematyka
4 ct (203)
matematyka
1 et (203)
matematyka
3 ct (203)
matematyka
1 ct (203)
7 13:35-14:20 matematyka
4 ct (203)
matematyka
1 et (203)
matematyka
4 et (203)
8 14:25-15:10 matematyka
2 ct (203)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50